Manpages

NÁZEV

Ion - správce oken systému X11

PŘEHLED

ion3 [volby]

POPIS

Ion je dlaždicový správce oken se záložkami navržený pro klávesnicové uživatele.

VOLBY

−display počítač:displej.obrazovka

X displej, který se má spravovat

−conffile soubor

Konfigurační soubor, který se má použít

−searchdir adresář

Adresář, ve kterém se budou hledat konfigurační soubory a ostatní skripty

−oneroot

Na X serverech s více obrazovkami (ne-Xinerama) bude spravovat pouze výchozí obrazovku (kořenové okno). (Tedy ne všechny, které byly zadány v parametru -display nebo v proměnné DISPLAY.)

−sessionname název_sezení

Nastaví název sezení. Tato volba ovlivní, kam se uloží pracovní plochy a ostatní soubory. Pokud není nastavená, použije se ~/.ion3/session_name.

−xinerama 0|1

Jestliže byl Ion sestaven s podporou Xineramy, můžete touto volbou povolit/zakázat (1/0) její použití. Implicitně je Xinerama povolena.

−help

Zobrazí nápovědu k příkazovým parametrům

−version

Zobrazí verzi

−about

Zobrazí informace o programu (verze, copyright)

Základní pojetí

Tato sekce přináší přehled typů objektů, které se objevují na X displeji spravovaném Ionem. To je nezbytné pro pochopení operací s objekty a pro pochopení, proč jsou různá klávesová přiřazení dostupná jen u některých objektů. Podrobnější popis nutný pro psaní vlastních přizpůsobení naleznete na webových stránkách Ionu.

Nejvyššími objekty jsou obrazovky, které odpovídají fyzickým obrazovkám. Obrazovky obsahují pracovní plochy a klientská okna v celoobrazovkovém režimu. V jeden okamžik může být na obrazovce zobrazen právě jeden takový objekt.

Ion momentálně podporuje dva typy pracovních ploch: tradiční dlaždicový (klasický Ion) a běžnější plovoucí (PWM). Pracovní plochy samy o sobě nejsou vidět a slouží hlavně jako kontejnery pro skupiny rámů.

Podobně jako obrazovky obsahují i rámy další objekty, ale v tomto případě již jde většinou o klientská okna. Po většinu času bývají rámy jedinou viditelnou částí Ionu - volitelně mohou mít kolem sebe orámování a pro každého potomka zobrazují záložku.

Další viditelnou částí jsou dotazy. Nejde o nic jiného než obdélníky, které se objeví ve spodní části rámů nebo obrazovek vždy, když se Ion ptá na nějakou informaci (třeba název okna pro připojení, nebo název programu, který se má spustit). Většina dotazů podporuje doplňování klávesou tab.

PŘIŘAZENÍ

Toto jsou implicitní přiřazení klávesových zkratek. Přiřazení modifikátoru (Mod1) závisí na systému. Na PCčkách s XFree86 bude nejspíš navázán na levou klávesu Alt (Alt_L). Na Sunech je obvykle namapován na klávesy s diamanty (Meta_L, Meta_R). Konkrétní přiřazení zjistíte programem xmodmap(1x).

Řetězec v hranatých závorkách určuje modul, jehož konfigurační soubor definuje toto přiřazení.

Globální přiřazení

Mod1+T

Označí aktuální objekt v rámu.

Mod1+K 1, Mod1+K 2, Mod1+K 3, Mod1+K 4, Mod1+K 5, Mod1+K 6, Mod1+K 7,
Mod1+K 8, Mod1+K 9, Mod1+K 0

Přepne se do n-tého objektu v rámu.

Mod1+K N, Mod1+K P

Přepne se na další/předchozí objekt v rámu.

Mod1+K comma, Mod1+K period

Přesune objekt v rámu vlevo/vpravo.

Mod1+K H, Mod1+K V

Maximalizuje rám horizontálně/vertikálně.

Mod1+K A

Připojí označené objekty k tomuto rámu.

Mod1+A

Zeptá se na klientské okno, které se má připojit k aktivnímu rámu.

Mod1+M, Button3 stisk

Zobrazí kontextové menu rámu.

Mod1+R

Zahájí režim přesunu/změny velikosti.

Button1 kliknutí na tab, Button2 kliknutí na tab

Přepne rám, aby zobrazoval objekt určený záložkou.

Button1 tažení na border, Mod1+Button3 tažení

Změní velikost rámu.

Mod1+Button1 tažení

Přesune rám.

Button1 tažení na tab, Button2 tažení na tab

Přesune objekty mezi rámy pomocí tažení za záložku.

Přiřazení pro přesun/změnu velikosti
Mod1+1, Mod1+2, Mod1+3, Mod1+4, Mod1+5, Mod1+6, Mod1+7, Mod1+8, Mod1+9,
Mod1+0

Přepne se na n-tý objekt (pracovní plochu, celoobrazovkové okno) na aktuální obrazovce.

Mod1+comma, Mod1+period

Přepne se na další/předchozí objekt v aktuální obrazovce.

Mod1+K K

Přejde na předchozí aktivní objekt.

Mod1+K T

Vyčistí všechny značky.

Mod1+Shift+1, Mod1+Shift+2

U víceobrazovkového nastavení přejde na n-tou obrazovku.

Mod1+Shift+Left, Mod1+Shift+Right

Ve víceobrazovkovém nastavení přejde na další/předchozí obrazovku.

Mod1+F9

Vytvoří novou pracovní plochu vybraného typu.

F12, Button3 stisk

Zobrazí hlavní menu.

Button2 stisk

Zobrazí menu se seznamem oken.

Mod1+C

Zavře aktuální objekt.

Mod1+L

Postrčí aktuální klientské okno. To může pomoci některým programům, které mají problémy se změnou velikosti.

Mod1+Return

Zapne celoobrazovkový režim u aktuálního klientského okna.

Mod1+K C

Ukončí klienta vlastnícího aktuální klientské okno.

Mod1+K Q

Pošle následující stisk klávesy klientskému oknu. Některé programy to implicitně nepovolují.

F1

Zeptá se na manuálovou stánku, kterou má zobrazit.

Mod1+F1

Zobrazí manuálovou stránku Ionu.

F2

Spustí emulátor terminálu.

F3

Zeptá se na příkaz, který má spustit.

Mod1+F3

Zeptá se na lua kód, který má vykonat.

F4

Zeptá se na jméno počítače, ke kterému se má připojit pomocí SSH.

F5

Zeptá se na soubor, který chcete upravit.

F6

Zeptá se na soubor, který chcete zobrazit.

F9

Zeptá se na pracovní plochu, na kterou má přejít, nebo ji vytvořit.

Mod1+G

Dotáže se na klientské okno, do něhož má přejít.

Přiřazení pro práci s rámy a jejich potomky

Escape

Zruší režim změny velikosti.

Return

Ukončí režim změny velikosti.

Left, Right, Up, Down, F, B, P, N

Roste v zadaném směru.

Shift+Left, Shift+Right, Shift+Up, Shift+Down, Shift+F, Shift+B,
Shift+P, Shift+N

Zmenšuje v zadaném směru.

Mod1+Left, Mod1+Right, Mod1+Up, Mod1+Down, Mod1+F, Mod1+B, Mod1+P,
Mod1+N

Posune se v zadaném směru.

Přiřazení pro dlaždicové pracovní plochy [mod_ionws]

Mod1+S

Rozdělí rám vertikálně.

Mod1+P, Mod1+N, Mod1+Tab, Mod1+K Tab

Přejde do rámu nad/pod/vpravo/vlevo od aktuálního rámu.

Mod1+K S

Rozdělí rám horizontálně.

Mod1+K X

Zničí aktuální rám.

Přiřazení pro plovoucí pracovní plochy a rámy [mod_floatws]
Mod1+Tab

Cykluje mezi rámy a přesune je nahoru.

Mod1+K Tab

Zpětně cykluje mezi rámy a přesune je nahoru.

Mod1+P, Mod1+N

Přesune aktivní rám do popředí/pozadí.

Button1 dvojité kliknutí na tab

Přepne stínový režim

Button1 stisk na tab, Button1 stisk na border, Mod1+Button1 kliknutí

Přesune rám do popředí.

Mod1+Button3 kliknutí

Přesune rám do pozadí

Button1 tažení na tab

Přesune rám.

Přiřazení pro zprávy a dotazy [mod_query]
Escape, Control+G, Control+C

Zavře okno s dotazem/zprávou, aniž by se spustily svázané akce..

Control+U, Control+V, Page_Up, Page_Down

Roluje zprávu nebo seznam dokončení nahoru/dolů.

Přiřazení pro úpravu dotazů [mod_query]
Tyto jsou podobné jako v textovém editoru joe(1). Vyjmutí, kopírování a vložení sice pracují mírně konvenčněji, ale klávesy jsou shodné.
Control+F, Control+B, Right, Left

Posune se o znak vpřed/vzad.

Control+E, Control+A, End, Home

Skočí na konec/začátek.

Control+X, Control+Z

Přeskočí slovo dopředu/dozadu.

Control+D, Delete

Smaže následující znak.

BackSpace, Control+H

Smaže předchozí znak.

Control+W, Control+O

Smaže slovo před/za kurzorem.

Control+J

Smaže text do konce řádky.

Control+Y

Smaže celý řádek.

Control+P, Control+N, Up, Down, Control+Up, Control+Down

Vybere další/předchozí (odpovídající) položku historie.

Button2 kliknutí, Control+K C

Vloží ze schránky.

Control+K B

Nastaví značku/začátek výběru.

Control+K Y

Vyjme výběr.

Control+K K

Zkopíruje výběr.

Control+K G

Smaže značku/zruší výběr.

Tab

Zkusí doplnit zadaný text.

Control+M, Return, KP_Enter

Zavře dotaz a spustí svázanou akci.

Přiřazení pro menu [mod_menu]
Escape, Control+G, Control+C, Left

Zavře menu.

Return, KP_Enter, Control+M, Right

Aktivuje vybranou položku v menu.

Control+N, Control+P, Up, Down

V menu vybere další/předchozí položku.

BackSpace

Vymaže buffer pro dopředné hledání v menu.

SOUBORY A ADRESÁŘE

/etc/X11/ion3/cfg_ion.lua

Hlavní systémový konfigurační soubor

/etc/X11/ion3/cfg_*.lua

Ostatní konfigurační soubory

/etc/X11/ion3/look_*.lua

Soubory nastavující barevné schéma

~/.ion3/

Uživatelské konfigurační soubory

~/.ion3/cfg_ion.lua

Hlavní uživatelský konfigurační soubor (přepisuje systémové nastavení)

VIZ TAKÉ

Domovská stránka Ionu http://iki.fi/tuomov/ion/

Dokument "Ion: Configuring and extending with Lua" k nalezení tamtéž.

/usr/share/doc/ion3/

X(7x), pwm3(1), joe(1)

AUTOR

Ion napsal Tuomo Valkonen <tuomov at iki.fi>.

PŘEKLAD

Do češtiny přeložil Miroslav Kuře <kurem at debian.cz>.

COMMENTS