Manpages

NIMI

hostname − näytä tai aseta järjestelmän nimi
domainname − näytä tai aseta järjestelmän NIS/YP-verkkoalueen nimi
dnsdomainname − näytä järjestelmän DNS-verkkoalueen nimi
nisdomainname − näytä tai aseta järjestelmän NIS/YP-verkkoalueen nimi
ypdomainname − näytä tai aseta järjestelmän NIS/YP-verkkoalueen nimi

YLEISKATSAUS

hostname [−v] [−a] [−−alias] [−d] [−−domain] [−f] [−−fqdn] [−i] [−−ip-address] [−−long] [−s] [−−short] [−y] [−−yp] [−−nis]

hostname [−v] [−F tiedosto] [−−file tiedosto] [koneen_nimi]

domainname [−v] [−F tiedosto] [−−file tiedosto] [nimi]

hostname [−v] [−h] [−−help] [−V] [−−version]

dnsdomainname [−v]
nisdomainname
[−v]
ypdomainname
[−v]

KUVAUS

Hostname on ohjelma, jolla asetetaan tai näytetään järjestelmän voimassaoleva nimi (hostname) tai verkkoalueen (domain) nimi. Nimeä käytetään monissa verkkosovelluksissa koneen tunnistamiseen. Myös NIS/YP käyttää verkkoalueen nimeä.

NIMEN KYSELY
Kutsuttaessa ilman argumentteja ohjelma näyttää nimet.

hostname tulostaa järjestelmän nimen sellaisena kuin gethostname(2) -funktio sen palauttaa.

domainname, nisdomainname, ypdomainname tulostaa järjestelmän nimen sellaisena kuin getdomainname(2) -funktio sen palauttaa. Tämä tunnetaan myös järjestelmän YP/NIS-verkkoalueen nimenä.

dnsdomainname tulostaa verkkoalueosan järjestelmän täydestä FQDN-nimestä (Fully Qualified Domain Name). FQDN saadaan komennolla hostname −−fqdn.

NIMEN ASETUS
Ilman argumentteja kutsuttuna tai −−file option kanssa, komennot vaihtavat koneen nimen tai NIS/YP-verkkoaluenimen.

Huomaa että vain pääkäyttäjä voi muuttaa nimiä.

FQDN tai DNS-verkkoalueen nimen asettaminen ei ole mahdollista dnsdomainname -komennolla (katso FQDN alempana).

Järjestelmän nimi asetetaan yleensä käynnistyksen yhteydessä /etc/rc.d/rc.inet1:ssa tai /etc/init.d/boot:ssa (normaalisti lukemalla tiedosto, joka sisältää nimen, esim. /etc/hostname).

FQDN
Et voi muuttaa FDQN-nimeä (joka saadaan komennolla hostname −−fqdn) tai DNS-verkkoalueen nimeä (joka saadaan komennolla dnsdomainname) tällä komennolla. Järjestelmän FQDN on nimi, jonka resolver(3) palauttaa järjestelmän nimenä.

Teknisesti: FQDN on nimi jonka gethostbyname(2) palauttaa koneen nimeksi gethostname(2):n antamalla arvolla. DNS-verkkoalueen nimi on ensimmäisen pisteen jälkeinen osa.

Tästä johtuen riippuu konfiguraatiosta (yleensä /etc/host.conf:ssa) kuinka voit muuttaa sitä. Yleensä (jos hosts-tiedosto käsitellään ennen DNS:ää tai NIS:iä) voit muuttaa nimiä tiedostossa /etc/hosts.

OPTIOT

−a, −−alias

Näytä aliasnimi (jos käytössä).

−d, −−domain

Näytä DNS-verkkoalueen nimi. Älä käytä komentoa domainname saadaksesi DNS-verkkoalueen nimen, koska se näyttää NIS-verkkoalueen nimen eikä DNS-verkkoalueen nimeä. Käytä sensijaan komentoa dnsdomainname.

−F, −−file tiedosto

Lue koneen nimi määritetystä tiedostosta. Kommentit (rivit jotka alkavat #:lla) ohitetaan.

−f, −−fqdn, −−long

Näytä FQDN (Fully Qualified Domain Name). FQDN koostuu lyhyesta nimestä ja DNS-verkkoalueen nimestä. Ellet käytä bind- tai NIS-ohjelmia nimien hakuun, voit muuttaa FQDN- ja DNS-verkkoalueen nimiä (DNS-nimi on osa FQDN-nimeä) tiedostossa /etc/hosts.

−h, −−help

Tulostaa ohjeen ja lopettaa ohjelman normaalisti.

−i, −−ip-address

Näyttää koneen IP-osoitteen.

−s, −−short

Näyttää lyhyen nimen, joka on koneen nimi ensimmäiseen pisteeseen asti.

−V, −−version

Tulostaa versiotiedot ja lopettaa ohjelman normaalisti.

−v, −−verbose

Puhelias, kertoo kaiken, mitä tapahtuu.

−y, −−yp, −−nis

Näyttää NIS-verkkoalueen nimen. Jos parametri on annettu (tai −−file nimi ), pääkäyttäjä voi asettaa myös uuden NIS-verkkoalueen.

TIEDOSTOT

/etc/hosts

TEKIJÄ

Peter Tobias, <tobias [AT] et-inf.de>
Bernd Eckenfels, <net-tools [AT] lina.de> (NIS ja manpage).

COMMENTS