Manpages

NAZWA

getsid - pobranie identyfikatora sesji

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

pid_t getsid(pid_t pid);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getsid():

_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L

OPIS

getsid(0) returns the session ID of the calling process. getsid() returns the session ID of the process with process ID pid. If pid is 0, getsid() returns the session ID of the calling process.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku powodzenia zwracany jest identyfikator sesji. W razie wystąpienia błędu zwracane jest (pid_t) -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.

BŁĘDY

EPERM

A process with process ID pid exists, but it is not in the same session as the calling process, and the implementation considers this an error.

ESRCH

No process with process ID pid was found.

WERSJE

To wywołanie systemowe jest dostępne w Linuksie od wersji 2.0.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

UWAGI

Linux nie zwraca EPERM.

See credentials(7) for a description of sessions and session IDs.

ZOBACZ TAKŻE

getpgid(2), setsid(2), credentials(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.