Manpages

JMÉNO

gethostbyname, gethostbyaddr, sethostent, endhostent, herror − získej záznam z databáze počítačů

SYNTAXE

#include <netdb.h>
extern int h_errno;

struct hostent *gethostbyname(const char *name);

struct hostent *gethostbyaddr(const char *addr, int len, int type);

void sethostent(int stayopen);

void endhostent(void);

void herror(const char *s);

POPIS

Funkce gethostbyname() vrací strukturu typu hostent pro zadaný počítač name. Doména počítače a jí nadřazené jsou prohledávány pouze tehdy, nekončí-li name tečkou. Pokud name nekončí tečkou a proměnná prostředí HOSTALIASES je nastavena, bude prvně prohledáván soubor, na který ukazuje proměnná HOSTALIASES.

Funkce gethostbyaddr() vrací strukturu typu hostent pro počítač, jehož adresa addr (délky len a typu type) byla zadána. Jediným platný typem adresy je nyní AF_INET.

Funkce sethostent() specifikuje, je-li stayopen pravdivé (1), že k dotazování budou použity spojené TCP sokety a spojení zůstane mezi jednotlivými dotazy otevřeno. Jinak budou k dotazování použity UDP datagramy.

Funkce endhostent() ukončí TCP spojení pro dotazy na nameserver.

Funkce herror() vytiskne chybovou zprávu, která přísluší hodnotě proměnné h_errno.

Funkce gethostbyname() a gethostbyaddr() používají při své činnosti jak nameservery named(8), tak soubor /etc/hosts, ale samozřejmě i NIS nebo YP, to záleží na pořadí definovaném v /etc/host.conf. (Viz resolv+(8)). Standardně je prvně dotazován named(8) a potom soubor /etc/hosts.

Struktura hostent je definována v <netdb.h> následovně:

struct hostent {

char

*h_name;

/* official name of host */

char

**h_aliases;

/* alias list */

int

h_addrtype;

/* host address type */

int

h_length;

/* length of address */

char

**h_addr_list;

/* list of addresses */

}

#define h_addr

h_addr_list[0]

/* for backward compatibility */

Prvky struktury hostent jsou:

h_name

Oficiální jméno počítače.

h_aliases

Nulou ukončené pole alternativních jmen počítačů.

h_addrtype

Typ adres, v současné době vždy AF_INET.

h_length

Délka adresy v bajtech.

h_addr_list

Nulou ukončené pole síťových adres počítače v síťovém pořadí dat.

h_addr

První adresa v h_addr_list kvůli zpětné kompatibilitě.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce gethostbyname() a gethostbyaddr() vrací strukturu hostent nebo ukazatel NULL v případě výskytu chyby. Potom je nastavena proměnná h_errno.

CHYBY

Proměnná h_errno může obsahovat následující hodnoty:
HOST_NOT_FOUND

Specifikovaný počítač je neznámý.

NO_ADDRESS

Jméno je platné, ale nemá žádnou IP adresu.

NO_RECOVERY

Došlo k výskytu neodstranitelné chyby nameserveru.

TRY_AGAIN

Došlo k dočasné chybě autoritativního nameserveru. Zkuste později.

SOUBORY

/etc/host.conf

konfigurační soubor resolveru.

/etc/hosts

databáze počítačů.

SPLŇUJE STANDARDY

BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

resolver(3), hosts(5), hostname(7), resolv+ (8), named(8)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/