Manpages

NAAM

fuser - identificeer processen die bestanden of sockets gebruiken

SAMENVATTING

fuser [-fuv] [-a|-s] [-4|-6] [-c|-m|-n ruimte] [ -k [-i] [-M] [-w] [-SIGNAAL] ] naam …"
fuser -l
fuser -V

BESCHRIJVING

fuser geeft de proces ID’s van processen die opgegeven bestanden of bestandsystemen gebruiken. In de standaard weergave mode wordt elk bestand gevolgd door een letter die het soort toegang beschrijft:

c

Huidige map.

e

Executeerbare wordt gedraaid.

f

Open bestand. f wordt weggelaten in normale weergavetoestand.

F

open file for writing. F is omitted in default display mode.

r

Root map.

m

Ge-mmap’t bestand of gedeelde bibliotheek.

.

Placeholder, omitted in default display mode.

fuser returns a non-zero return code if none of the specified files is accessed or in case of a fatal error. If at least one access has been found, fuser returns zero.

In order to look up processes using TCP and UDP sockets, the corresponding name space has to be selected with the -n option. By default fuser will look in both IPv6 and IPv4 sockets. To change the default, behavior, use the -4 and -6 options. The socket(s) can be specified by the local and remote port, and the remote address. All fields are optional, but commas in front of missing fields must be present:

[lcl_port][,[rmt_host][,[rmt_port]]]

Either symbolic or numeric values can be used for IP addresses and port numbers.

fuser outputs only the PIDs to stdout, everything else is sent to stderr.

OPTIES

-a, --all

Laat alle bestanden opgegeven op de opdrachtregel zien. Standaard worden alleen bestanden waar toegang toe is door tenminste één proces weergegeven.

-c

Same as -m option, used for POSIX compatibility.

-f

Silently ignored, used for POSIX compatibility.

-k, --kill

Vermoord processen die toegang hebben tot een bestand. Tenzij veranderd met -SIGNAAL wordt SIGKILL gezonden. Een fuser proces vermoord nooit zichzelf, maar kan andere fuser processen vermoorden. Het geldende gebruiker ID van het proces dat fuser draait wordt gezet naar zijn echte gebruiker ID vóór het vermoorden wordt geprobeerd.

-i, --interactive

Vraag de gebruiker om bevestiging vóór vermoorden van een proces. Deze optie wordt stilletjes genegeerd als -k niet ook aanwezig is.

-I, --inode

For the name space file let all comparisons be based on the inodes of the specified file(s) and never on the file names even on network based file systems.

-l, --list-signals

Geef alle bekende signaal namen.

-m NAAM , --mount NAAM

NAAM geeft een bestand, een gemount bestandsysteem, of een blok-apparaat dat gemount is op. Alle processen die toegang tot dat bestand hebben worden gegeven. Als een map bestand wordt opgegeven wordt het automatisch veranderd in NAAM/. om elk bestand systeem dat gemount mocht zijn aan die map te gebruiken.

-M, --ismountpoint

Request will be fulfilled only if NAME specifies a mountpoint. This is an invaluable seat belt which prevents you from killing the machine if NAME happens to not be a filesystem.

-w

Kill only processes which have write access. This option is silently ignored if -k is not present too.

-n RUIMTE, --namespace RUIMTE

Kies een andere naam ruimte. De naam ruimtes file (bestandsnamen, de standaard), udp (locale UDP poorten) en tcp (locale TCP poorten) worden ondersteunt. Voor poorten kan het poort nummer of de symbolische naam worden opgegeven. Als er geen dubbelzinnigheid is kan de afgekorte spelling naam/ruimte (dat is, 80/tcp) gebruikt worden.

-s, --silent

Stille uitvoering. -u en -v worden genegeerd in deze toestand. -a moet niet gebruikt worden met -s.

-SIGNAAL

Use the specified signal instead of SIGKILL when killing processes. Signals can be specified either by name (e.g., -HUP) or by number (e.g., -1). This option is silently ignored if the -k option is not used.

-u, --user

Voeg de gebruiker naam van de proces bezitter toe aan elk PID.

-v, --verbose

Verbose mode. Processes are shown in a ps-like style. The fields PID, USER and COMMAND are similar to ps. ACCESS shows how the process accesses the file. Verbose mode will also show when a particular file is being accessed as a mount point, knfs export or swap file. In this case kernel is shown instead of the PID.

-V, --version

Versieinformatie tonen.

-4, --ipv4

Search only for IPv4 sockets. This option must not be used with the -6 option and only has an effect with the tcp and udp namespaces.

-6, --ipv6

Search only for IPv6 sockets. This option must not be used with the -4 option and only has an effect with the tcp and udp namespaces.

-

Her-zet alle opties en zet het signaal terug naar SIGKILL.

BESTANDEN

/proc

plaats van het proc bestandsysteem

VOORBEELDEN

fuser -km /home

Vermoord alle processen die op wat voor manier ook toegang tot het bestandsysteem /home hebben.

if fuser -s /dev/ttyS1; then :; else iets; fi

Draait iets als geen ander proces /dev/ttyS1 gebruikt.

fuser telnet/tcp

Geeft alle processen weer op de locale TELNET poort.

BEPERKINGEN

Processen die meerdere keren op dezelfde manier toegang hebben tot hetzelfde bestand of bestandsysteem worden maar één keer gegeven.

Als hetzelfde object meerdere keren wordt opgegeven op de opdracht regel worden sommige van deze opgaves genegeerd.

fuser is alleen in status om gedeeltelijke informatie te krijgen tenzij gedraaid met privileges. Dientengevolge kunnen bestanden die bij processen horen van andere gebruikers ontbreken in de uitvoer en uitvoerbaren worden mogelijk alleen geclassificeerd als ge-mmap’t.

fuser cannot report on any processes that it doesn’t have permission to look at the file descriptor table for. The most common time this problem occurs is when looking for TCP or UDP sockets when running fuser as a non-root user. In this case fuser will report no access.

Installeren van fuser als SUID root zal de problemen die bij gedeeltelijke informatie horen voorkomen, maar kan ongewenst zijn uit veiligheid en privacy overwegingen.

udp en tcp naam ruimtes, en UNIX domein sockets kunnen niet doorzocht worden met kernels ouder dan 1.3.78.

Toegang door de kernel wordt alleen weergegeven met de -v optie.

De -k optie werkt alleen voor processen. Als de gebruiker de kernel is zal fuser advies afdrukken, maar geen verdere daden ondernemen.

BUGS

fuser -m /dev/sgX will show (or kill with the -k flag) all processes, even if you don’t have that device configured. There may be other devices it does this for too.

The mount -m option will match any file within the same device as the specified file, use the -M option as well if you mean to specify only the mount point.

ZIE OOK

kill(1), killall(1), lsof(8), pkill(1), ps(1), kill(2).

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS