Manpages

NIMI

fuser − Tunnistaa prosesseja, jotka käyttävät tiedostoja

YLEISKATSAUS

fuser [−a|−s] [−n nimiavaruus] [signaali] [−kmuv] tiedoston nimi ... [] [−n nimiavaruus] [signaali] [−kmuv] tiedoston nimi ...
fuser
−l
fuser
−V

KUVAUS

fuser näyttää sen prosessin PID:n, joka käyttää jotain tiettyä tiedostoa tai tiedostojärjestelmää. Oletusnäyttömoodissa jokaista tiedoston nimeä seuraava kirjain merkitsee käyttötapaa:

c

Nykyinen hakemisto.

e

Ajettava ohjelma ajossa.

f

Avoin tiedosto. f:ää ei mainita oletusnäyttömoodissa.

r

Juurihakemisto..

m

Muistimapitettu tiedosto tai jaettu kirjasto.

fuser palauttaa ei-nollan paluukoodin, jos mikään mainituista tiedostoista ei ole käytössä tai vakavan virheen sattuessa. Mikäli vähintään yksi käytössä oleva tiedosto on löytynyt, fuser palauttaa nollan.

OPTIOT

−a

Näyttää kaikki tiedostot, jotka ovat määritelty komentorivillä. Oletuksena näytetään vain tiedostot, joita käyttää vähintään yksi prosessi.

−k

Tappaa prosessin, joka käyttää tiedostoa. Mikäli ei muuteta -signaali -parametrillä, SIGKILL lähetetään. Itse fuser prosessi ei koskaan tapa itseään, mutta voi tappaa muita fuser-prosesseja.

fuser:a ajavan käyttäjän voimassa oleva tunniste, joka muutetaan oikeaksi käyttäjän tunnisteeksi juuri ennen tapon yritystä.

−l

Listaa kaikki tunnetut signaalien nimet.

−m

tiedoston nimi määrittelee tiedoston liitetyllä tiedostojärjestelmällä tai liitetyn lohkolaitteen. Kaikki prosessit, jotka käyttävät tiedostoja ko. tiedostojärjestelmässä, näytetään. Jos hakemisto on määritelty, muutetaan se automaattisesti muotoon tiedoston nimi/, jolloin voidaan käyttää mitä tahansa tiedostojärjestelmää, mikä voisi olla liitettynä hakemistoon.

−n nimiavaruus

Valitsee toisen nimiavaruuden. Nimiavaruudet: tiedoston nimi (tiedoston nimi, oletus), udp (paikallinen UDP-portti) sekä tcp (paikallinen TCP-portti) ovat tuettuja. Porteille, joko portinnumero tai nimi voidaan määrittää. Nimiavaruuksille udp sekä tcp oikopolkumerkintää portti/protokolla voidaan käyttää.

−s

Hiljainen operaatio. −a, −u ja −v ovat syrjäytetty tässä tilassa.

signaali

Käytä määrättyä signaalia SIGKILL:n tilalla, kun prosesseja tapetaan. Signaalit voidaan määrittää nimen (esim. −HUP) tai numeron (esim. −1) perusteella.

−u

Lisää käyttäjän nimen jokaisen prosessin omistajan PID:n eteen.

−v

Monisanainen tila. Prosessit näytetään ps-tyylillä. Kentät PID, USER ja COMMAND ovat samankaltaisia kuin ps:llä. ACCESS näyttää kuinka monta prosessia käyttää tiedostoa.

−V

Näyttää versiotiedon.

Uudelleen asettaa kaikki optiot ja palauttaa signaalin takaisin SIGKILL:ksi.

TIEDOSTOT

/proc proc-tiedostojärjestelmän sijainti

ESIMERKKEJÄ

fuser -km /home tappaa kaikki prosessit, jotka käyttävät tiedostojärjestelmää /home jotenkin.

if fuser -s /dev/ttyS1; then :; else komento; fi käynnistä komento, mikäli mikään muu prosessi ei käytä /dev/ttyS1:stä.

fuser telnet/tcp näyttää kaikki prosessit paikallisessa TELNET-portissa.

RAJOITUKSET

Prosessit, jotka käyttävät samaa tiedostoa tai tiedostojärjestelmää usean kerran samalla tavalla, näytetään vain kerran.

Jos sama kohde on määritelty useasti komentorivilla, joku niistä voi mahdollisesti tulla syrjäytetyksi.

fuser voi kerätä vain osittaista tietoa, mikäli sitä ei ajeta täysillä oikeuksilla. Seurauksena on, että tiedostoja avannutta prosessia, joka kuuluu toiselle käyttäjälle, ei voida näyttää ja ajettavat tiedostot voidaan luokitella vain mapitetuksi.

fuser asentaminen pääkäyttäjän oikeuksilla toimivaksi (SUID root) tuo kaiken tiedon näkyviin, mutta voi olla ei-toivottua turvallisuus- ja yksityisyyssyistä.

udp- ja tcp-nimiavaruutta, ja socket:a ei voida etsiä käytettäessä vanhempia kuin 1.3.78 kerneleitä.

TEKIJÄ

Werner Almesberger <werner.almesberger [AT] lrc.ch>

KATSO MYÖS

kill(1), killall(1), ps(1), kill(2).

COMMENTS