Manpages

НАЗВА

free — показ даних щодо об’єму вільної та використаної оперативної пам’яті у системі

КОРОТКИЙ ОПИС

free [параметри]

ОПИС

free виводить дані щодо загального об’єму вільної і використаної фізичної та резервної пам’яті у системі, а також буферів та кешів, що використовуються ядром. Збирання даних виконується за допомогою обробки даних /proc/meminfo. Серед показаних стовпчиків:
загалом

Загальний об’єм придатної до використання пам’яті (MemTotal і SwapTotal у /proc/meminfo). Сюди буде включено фізичну пам’ять та резервну пам’ять на диску, без декількох зарезервованих бітів та двійкового коду ядра.

використана

Використана або недоступна пам’ять (обчислюється як total - available)

вільна

Невикористана пам’ять (MemFree та SwapFree у /proc/meminfo)

спільна

Об’єм пам’яті, використаної (здебільшого) для tmpfs (Shmem у /proc/meminfo)

буфери

Об’єм пам’яті, використаної для буферів ядра (Buffers у /proc/meminfo)

кеш

Об’єм пам’яті, використаний під кеш сторінок і фрагментів (Cached та SReclaimable у /proc/meminfo)

буф/кеш

Сума значень буфери і кеш

доступна

Оцінка об’єму пам’яті, доступного для запуску нових програм, без використання резервної пам’яті на диску. На відміну від даних, які буде показано у полях cache та free, у цьому полі враховується кеш сторінок і те, що не усі придатні до повернення частини пам’яті буде повернуто через об’єкти, що перебувають у використанні (MemAvailable у /proc/meminfo, доступне у ядрах, починаючи з 3.14, емульоване, починаючи з ядра 2.6.27, інакше, те саме, що і free)

ПАРАМЕТРИ

-b, --bytes

Вивести об’єм пам’яті у байтах.

-k, --kibi

Вивести об’єм пам’яті у кібібайтах. Типовий варіант.

-m, --mebi

Вивести об’єм пам’яті у мебібайтах.

-g, --gibi

Вивести об’єм пам’яті у гібібайтах.

--tebi

Вивести об’єм пам’яті у тебібайтах.

--pebi

Вивести об’єм пам’яті у пебібайтах.

--kilo

Вивести об’єм пам’яті у кілобайтах. Неявно використовує --si.

--mega

Вивести об’єм пам’яті у мегабайтах. Неявно використовує --si.

--giga

Вивести об’єм пам’яті у гігабайтах. Неявно використовує --si.

--tera

Вивести об’єм пам’яті у терабайтах. Неявно використовує --si.

--peta

Вивести об’єм пам’яті у петабайтах. Неявно використовує --si.

-h, --human

Вивести вміст усіх полів з автоматичним масштабуванням до найбільшої цілої одиниці та показом використаних одиниць. Використовуються такі одиниці:

B = байти
Ki = кібібайти
Mi = мебібайти
Gi = гібібайти
Ti = тебібайти
Pi = пебібайти

Якщо одиницю не буде вказано і на комп’ютері встановлено ексбібайти оперативної або резервної пам’яті, дані буде показано у тебібайтах, а у стовпчиках може порушуватися вирівнювання із заголовком таблиці.

-w, --wide

Перемкнути програму у режим широкого показу. У режимі широкого показу програма виводитиме рядки, довші за 80 символів. У цьому режимі значення buffers та cache виводитимуться у два окремих стовпчики.

-c, --count число

Вивести результат вказану аргументом число разів. Потребує використання параметра -s.

-l, --lohi

Вивести докладні дані щодо використання верхньої і нижньої областей пам’яті.

-L, --line

Вивести дані в один рядок. Часто використовують разом із параметром -s для регулярного показу статистичних даних щодо пам’яті.

-s, --seconds затримка

Неперервно виводити результати із інтервалом між оновленнями у вказану параметром затримка кількість секунд. Фактично, ви можете вказати для затримки дійсне число із крапкою або комою як роздільником дробової частини. Для визначення часу оновлення використовується usleep(3) з точністю визначення моменту часу порядку мікросекунд.

--si

Використовувати кіло-, мега-, гіга- тощо (кратні до 1000) одиниці замість кібі-, мебі-, гібі- тощо (кратних до 1024).

-t, --total

Виводити рядок із підсумками за стовпчиками.

-v, --committed

Вивести рядок із обмеженням на внесок до пам’яті та обсягом внесеної/невнесеної пам’яті. У стовпчику total цього рядка буде показано обмеження на внесок до пам’яті. Цей рядок має значення, якщо вимкнено переповнення при внесення до пам’яті.

--help

Вивести довідку.

-V, --version

Показати інформацію щодо версії.

ФАЙЛИ

/proc/meminfo

інформація щодо пам’яті

ВАДИ

Значення у стовпчику shared є недоступним у системах із ядрами до 2.6.32. У таких системах замість значення буде показано нуль.
Про вади, будь ласка, повідомляйте на адресу

procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

ps(1), slabtop(1), top(1), vmstat(8).