Manpages

NAZWA

free - wyświetlanie ilości wolnej i użytej pamięci w systemie

SKŁADNIA

free [opcje]

OPIS

free wyświetla całkowitą ilość wolnej i użytej pamięci fizycznej oraz pamięci wymiany w systemie, a także rozmiary buforów i pamięci podręcznych używanych przez jądro. Informacje są zbierane poprzez analizę /proc/meminfo. Wyświetlane kolumny to:

razem

Całkowita zainstalowana pamięć (MemTotal oraz SwapTotal w /proc/meminfo)

użyte

Pamięć użyta (liczona jako razem - wolne - bufory -w cache)

wolne

Pamięć nie używana (MemFree oraz SwapFree w /proc/meminfo)

dzielone

Pamięć używana (głównie) przez tmpfs (Shmem w /proc/meminfo)

bufory

Pamięć używana przez bufory jądra (Buffers w /proc/meminfo)

w cache

Pamięć używana przez cache stron oraz płyty (Cached i SReclaimable w /proc/meminfo)

buf/cache

Suma buforów i w cache

dostępne

Przybliżenie, jak dużo pamięci jest dostępne do uruchamiania nowych aplikacji bez swapowania. W przeciwieństwie do danych udostępnianych w polach w cache czy wolne, to pole bierze pod uwagę cache stron oraz to, że nie wszystkie płyty pamięci podlegające reklamacji zostaną zwrócone (MemAvailable w /proc/meminfo, dostępne w jądrach 3.14, emulowane w jądrach 2.6.27+, w innych przypadkach - to samo, co wolne)

OPCJE

-b, --bytes

Wyświetlanie ilości pamięci w bajtach.

-k, --kibi

Wyświetlanie ilości pamięci w kibibajtach (zachowanie domyślne).

-m, --mebi

Wyświetlanie ilości pamięci w mebibajtach.

-g, --gibi

Wyświetlanie ilości pamięci w gibibajtach.

--tebi

Wyświetlanie ilości pamięci w tebibajtach.

--pebi

Wyświetlanie ilości pamięci w pebibajtach.

--kilo

Wyświetlanie ilości pamięci w kilobajtach. Włącza --si.

--mega

Wyświetlanie ilości pamięci w megabajtach. Włącza --si.

--giga

Wyświetlanie ilości pamięci w gigabajtach. Włącza --si.

--tera

Wyświetlanie ilości pamięci w terabajtach. Włącza --si.

--peta

Wyświetlanie ilości pamięci w petabajtach. Włącza --si.

-h, --human

Wyświetlanie wszystkich pól wyjściowych automatycznie przeskalowanych do najkrótszej trzycyfrowej jednostki wraz z użytą jednostką. Używane są następujące jednostki:

B = bajty
Ki = kibibajty
Mi = mebibajty
Gi = gibibajty
Ti = tebibajty
Pi = pebibajty

Jeśli brak jednostki, a w systemie jest eksbibajt RAM-u lub obszaru wymiany, liczba będzie w tebibajtach, a kolumny mogą nie być wyrównane z nagłówkiem.

-w, --wide

Przełączenie w tryb szeroki, z liniami przekraczającymi 80 znaków. W tym trybie bufory oraz w cache są wypisywane w dwóch osobnych kolumnach.

-c, --count liczba

Wyświetlenie wyniku podaną liczbę razy. Wymaga opcji -s.

-l, --lohi

Wyświetlanie szczegółowych statystyk niskiej i wysokiej pamięci.

-s, --seconds opóźnienie

Stałe wyświetlanie wyników co podane opóźnienie w sekundach. Można podać dowolną liczbę zmiennoprzecinkową, obsługiwane są opóźnienia z dokładnością do mikrosekundy dzięki użyciu funkcji usleep(3).

--si

Użycie kilo, mega, giga itp. (potęg 1000) zamiast kibi, mebi, gibi (potęg 1024).

-t, --total

Wyświetlanie linii pokazującej podsumowanie kolumn.

--help

Wyświetlenie opisu.

-V, --version

Wyświetlenie informacji o wersji.

PLIKI

/proc/meminfo

informacje dotyczące pamięci

BŁĘDY

Wartość kolumny dzielone nie jest dostępna w jądrach starszych niż 2.6.32 - wtedy wyświetlane jest zero.
Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres

procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org

ZOBACZ TAKŻE

ps(1), slabtop(1), top(1), vmstat(8).

COMMENTS