Manpages

NAZWA

expand - konwertuje znaki tabulacji na spacje

SKŁADNIA

expand [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Konwertuje znaki tabulacji w każdym PLIKU na spacje, wyświetlając wynik na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-i
, --initial

nie zamienia znaków tabulacji po znakach innych niż odstęp

-t, --tabs=N

używa znaków tabulacji co N znaków, zamiast domyślnych 8

-t, --tabs=LISTA

używa listy pozycji tabulacji oddzielonych przecinkami. Ostatnia określona pozycja może być poprzedzona prefiksem ’/’ by określić rozmiar tabulacji używany po ostatnim określonym punkcie tabulacji. Dodatkowo prefiks ’+’ może być użyte by wyrównać pozostałe punkty tabulacji względem ostatniego określonego punktu tabulacji, zamiast w pierwszej kolumnie

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Wszelkie błędy w tłumaczeniu zgłaszać na adres <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

unexpand(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/expand>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) expand invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent [AT] hoth.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com> i Szymon Lamkiewicz <s.lam [AT] o2.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS