Manpages

NAZWA

expand - konwertuje znaki tabulacji na spacje

SKŁADNIA

expand [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Konwertuje znaki tabulacji w każdym PLIKU na spacje, wyświetlając wynik na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-i
, --initial

nie zamienia znaków tabulacji po znakach innych niż odstęp

-t, --tabs=LICZBA

używa znaków tabulacji co LICZBĘ znaków, zamiast domyślnych 8.

-t, --tabs=LISTA

używa podanej wprost listy pozycji tabulatorów (oddzielonych przecinkami)

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu expand proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

unexpand(1)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/expand>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) expand invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <naskrent [AT] hoth.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

COMMENTS