Manpages

NIMI

expand − muunna sarkaimet välilyönneiksi

YLEISKATSAUS

expand [−sar1[,sar2[,...]]] [−t sar1[,sar2[,...]]] [−i] [−−tabs=sar1[,sar2[,...]]] [−−initial] [−−help] [−−version] [tiedosto...]

KUVAUS

Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla epätarkka tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen lähde.

Tämä käsikirjan sivu kuvaa GNU-version ohjelmasta expand. expand kirjoittaa jokaisen annetun tiedoston sisällön tai, mikäli tiedostoja ei ole annettu ollenkaan tai tiedostonimeksi on annettu ’−’, vakiosyötteen vakiotulosteeseen muuntaen sarkaimet sopivaksi määräksi välilyöntejä. Oletusarvona expand muuntaa kaikki sarkaimet välilyönneiksi. Se säilyttää askelpalautinmerkit tulosteessa; ne vähentävät sarakelaskuria sarkainten laskemisessa. Oletusarvona on −8 (sarkaimet kahdeksan merkin välein).

OPTIOT
−, −t, −−tabs sar1[,sar2[,...]]

Jos vain yksi sarkain on asetettu, asetetaan sarkaimet sar1 merkin välein oletusarvon 8 sijaan. Muutoin asetetaan sarkaimet sarakkeisiin sar1, sar2 jne. (alkaen nollasta) ja korvataan kaikki sarkaimet asetettujen sarkainten jälkeen yksillä välilyönneillä. Jos sarkaimet on asetettu −t tai −−tabs -optiolla, ne voidaan erottaa välilyöntien lisäksi myös pilkuilla.

−i, −−initial

Muunna välilyönneiksi vain jokaisen rivin alun sarkaimet (ne, jotka edeltävät kaikkia ei-tyhjämerkkejä).

−−help

Tulosta käyttöohjeet ja poistu onnistumista osoittavalla paluuarvolla.

−−version

Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu.

COMMENTS