Manpages

NUME

GNU diff - compare files line by line

REZUMAT

diff [OPȚIUNE]... FIȘIERELE

DESCRIERE

Compară FIȘIERELE linie cu linie.

Argumentele obligatorii pentru opțiuni lungi sînt obligatorii și pentru opțiunile scurte.
--normal

output a normal diff (the default)

-q, --brief

Afișează doar dacă fișierele diferă.

-s, --report-identical-files

Raportează când două fișiere sunt asemănătoare.

-c, -C NUM, --context[=NUM]

Tipărește NUM (implicit 3) linii de contextcopiat.

-u, -U NUM, --unified[=NUM]

Tipărește NUM (implicit 3) linii de contextunificat.

-e, --ed

Afișează un script ed.

-n, --rcs

Afișează un diff în format RCS.

-y, --side-by-side

Afișează pe două coloane.

-W, --width=NUM

Afișează cel mult NUM (implicit 130) coloane tipărite.

--left-column

Afișează doar coloana din stânga a liniilor comune.

--suppress-common-lines

Nu afișa liniile comune.

-p, --show-c-function

Afișează fiecare schimbare din fiecare funcție C.

-F, --show-function-line=RE

Afișează cele mai recente linii care se potrivesc RE.

--label ETICHETĂ

Folosește ETICHETĂ în loc de numele fișierului.

-t, --expand-tabs

Schimbă tab-urile în spații la ieșire(output).

-T, --initial-tab

Aliniază tab-urile adăugând în față un tab.

--tabsize=NUM

Opririle tab-ului vor fi la fiecare NUM (implicit 8) coloane tipărite.

--suppress-blank-empty

suppress space or tab before empty output lines

-l, --paginate

Trimite ieșirea(output) prin ’pr’ pentru a fi paginată.

-r, --recursive

Compară recursiv orice subdirector întâlnit.

--no-dereference

don’t follow symbolic links

-N, --new-file

Tratează fișierele lipsă ca vide.

--unidirectional-new-file

Tratează primele fișiere lipsă ca vide.

--ignore-file-name-case

Ignoră cazul când se compară numele de fișiere.

--no-ignore-file-name-case

Ia în calcul cazul atunci când se compară numele de fișiere.

-x, --exclude=TIP

Exclude fișierele care se potrivesc TIParului.

-X, --exclude-from=FIȘIER

Exclude fișierele care se potrivesc oricărui tipar din FIȘIER.

-S, --starting-file=FIȘIER

Începe cu FIȘIER în compararea directoarelor.

--from-file=FIȘIER1

Compară FIȘIER1 cu toți operanzii. FIȘIER1 poate fi director.

--to-file=FIȘIER2

Compară toți operanzii cu FIȘIER2. FIȘIER2 poate fi director.

-i, --ignore-case

Ignoră diferențele de caz din conținutul fișierului.

-E, --ignore-tab-expansion

Ignoră schimbările produse de modificarea tab-ului.

-Z, --ignore-trailing-space

ignore white space at line end

-b, --ignore-space-change

Ignoră schimbările din spațiul vid.

-w, --ignore-all-space

Ignoră tot spațiul vid.

-B, --ignore-blank-lines

Ignoră schimbările unde toate liniile sunt goale(blank).

-I, --ignore-matching-lines=RE

Ignoră schimbările la toate liniile care se potrivesc RE-ului.

-a, --text

Tratează toate fișierele ca text.

--strip-trailing-cr

Elimină returul de car(carriage return) final la intrare(input).

-D, --ifdef=NUME

Afișează fișierul rezultat(merged) pentru a arăta diff-urile’#ifdef NAME’.

--GTYPE-group-format=GFMT

format GTYPE input groups with GFMT

--line-format=LFMT

format all input lines with LFMT

--LTYPE-line-format=LFMT

format LTYPE input lines with LFMT

These format options provide fine-grained control over the output

of diff, generalizing -D/--ifdef.

LTYPE este ’old’, ’new’, sau ’unchanged’.

GTYPE este LTYPE sau ’changed’.

GFMT (only) may contain:

%<

linii din FIȘIER1

%>

linii din FIȘIER2

%=

linii comune lui FIȘIER1 si FIȘIER2

%[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER

specificații stil printf pentru LETTER

LETTERs sunt după cum urmează pentru grup nou, literă mică pentru grup vechi:

F

primul număr de linie

L

ultimul număr de linie

N

numere de linii = L-F+1

E

F-1

M

L+1

%(A=B?T:E)

if A equals B then T else E

LFMT (only) may contain:

%L

conținut de linie

%l

conținut de linie, excluzând orice caracter de linie nouă final

%[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}n

specificații stil printf-pentru introducerea numărului de linie

Both GFMT and LFMT may contain:

%%

%

%c’C’

caracterul singular C

%c’\OOO’

caracterul cu codul octal OOO

C

the character C (other characters represent themselves)

-d, --minimal

Încearcă din greu să găsești un set mai mic de schimbări.

--horizon-lines=NUM

Reține NUM linii de prefix și sufix comun.

--speed-large-files

Presupune fișiere mari și multe modificări mici împrăștiate.

--color[=WHEN]

colorize the output; WHEN can be ’never’, ’always’, or ’auto’ (the default)

--palette=PALETTE

the colors to use when --color is active; PALETTE is a colon-separated list of terminfo capabilities

--help

Afișează un mesaj despre modul de folosire la ieșirea standard și termină cu succes.

-v, --version

Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi termină cu succes.

FILES are ’FILE1 FILE2’ or ’DIR1 DIR2’ or ’DIR FILE’ or ’FILE DIR’. If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILE(s). If a FILE is ’-’, read standard input. Exit status is 0 if inputs are the same, 1 if different, 2 if trouble.

AUTOR

Scris de Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman și Stuart Kemp.

REPORTING BUGS

Raportați erorile(bugs)la: bug-diffutils [AT] gnu.org
GNU diffutils home page: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>;
General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>;

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licența GPLv3+: GNU GPL versiunea 3 sau ulterioară <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Acesta este software liber: sînteți liber să-l modificați și să-l redistribuiți. Nu există NICIO GARANȚIE, în limitele prevăzute de lege.

VEDEȚI ȘI

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

The full documentation for GNU is maintained as a Texinfo manual. If the info and GNU programs are properly installed at your site, the command

info GNU

should give you access to the complete manual.

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost creată de Eugen Hoanca <eugenh [AT] urban-grafx.ro> și Laurențiu Buzdugan <lbuz [AT] rolix.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la Condiții privind drepturile de autor. NU se asumă Nicio RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, Vă rugăm să trimiteți un e-mail la <translation-team-ro [AT] lists.net>.