Manpages

NAAM

diff − zoek verschillen tussen twee bestanden

OVERZICHT

diff [OPTIES] VAN-BESTAND NAAR-BESTAND

BESCHRIJVING

In het eenvoudigste geval vergelijkt diff de inhoud van twee bestanden VAN-BESTAND NAAR-BESTAND. De bestandnaam staat voor het lezen van tekst van de standaard invoer. Een speciaal geval is diff − − waarmee een kopie van de standaard invoer met zichzelf wordt vergeleken.

Als VAN-BESTAND een directorie is en NAAR-BESTAND niet, dan vergelijkt diff het bestand in VAN-BESTAND wiens naam NAAR-BESTAND is, en andersom. Het niet-directorie bestand mag dan niet zijn.

Als beide VAN-BESTAND en NAAR-BESTAND directories zijn dan vergelijkt diff overeenkomende bestanden in beide directories in alphabetische volgorde; deze vergelijking is niet recursief, tenzij de −r of −−recursive optie is gegeven. diff Vergelijkt nooit de feitelijke inhoud van een directorie alsof het een bestand was. Het bestand dat volledig gespecificeerd is mag niet de standaard invoer zijn, omdat standaard invoer naamloos is en het begrip ’’bestand met dezelfde naam’’ dan niet opgaat.

diff opties beginnen met , dus gewoonlijk mogen VAN-BESTAND en NAAR-BESTAND nooit met beginnen. Echter, −− als een argument op zichzelf behandeld de overige argumenten als bestandsnamen, zelfs als ze met beginnen.

Opties
Onder is een samenvatting van alle opties die GNU diff accepteert. De meeste opties hebben twee namen, de ene is een enkele letter voorafgegaan door , en de andere is een lange naam voorafgegaan door −−. Meerdere enkele letter opties (tenzij ze een argument nemen) kunnen gecombineerd worden in een enkel opdrachtregel-woord: −ac is gelijk aan −a −c. Lange naam opties kunnen afgekort worden tot elk uniek begin van hun naam. Haakjes ([ en ]) geven aan dat een optie een optioneel argument accepteert.
REGELS

Toon REGELS (een geheel getal) regels context. Deze optie bepaalt geen uitvoer-vorm op zichzelf; het heeft geen effect tenzij het gecombineerd wordt met −c of −u. Deze optie is verouderd. Voor juiste uitvoering heeft patch typisch tenminste twee regels context nodig.

−a

Behandel alle bestanden als tekst en vergelijk ze regel-per-regel, zelfs als ze geen tekst lijken te zijn.

−b

Negeer veranderingen in hoeveelheid witruimte.

−B

Negeer veranderingen die alleen lege regels invoegen of schrappen.

−−brief

{−−kort} Rapporteer alleen of de bestanden verschillen, niet de details van wat er verschilt.

−c

Gebruik de context uitvoer-vorm.

−C REGELS
−−context[=
REGELS]

{−−omgeving[=]} Gebruik de context uitvoervorm, toon REGELS (een geheel getal) regels context, of drie als REGELS niet gegeven is. Voor juiste uitvoering heeft patch typisch tenminste twee regels context nodig.

−−changed−group−format=VORM

{−−veranderde−groep−vorm=} Gebruik VORM om een regel-groep die verschillen bevat uit te voeren van beide bestanden in als-dan-anders {if-then-else} vorm.

−d

Verander het algoritme om wellicht een kleinere set veranderingen te vinden. Dit maakt diff langzamer (soms veel langzamer).

−D NAAM

Maak een samengebrachte als-dan-anders {if-then-else} vorm uitvoer, conditioneel op de preprocessor macro NAAM.

−e

−−ed

{−−ed} Maak uitvoer die een geldig ed script is.

−−exclude=PATROON

{−−buitensluiten=} Wanneer directories worden vergeleken, negeer bestanden en subdirectories wiens basisnaam PATROON past.

−−exclude−from=BESTAND

{−−buitensluiten=} Wanneer directories worden vergeleken, negeer bestanden en subdirectories wiens basisnaam enig patroon in het bestand BESTAND past.

−−expand−tabs

{−−expandeer−tabulaties} Expandeer tabulaties naar spaties in de uitvoer, om de oplijning van tabulaties in de uitvoer bestanden te behouden.

−f

Maak uitvoer die vaagjes op een ed script lijkt maar veranderingen heeft in de volgorde waarin ze in het bestand optreden.

−F REGEXP

In context en samengenomen vorm, voor elk brok veranderingen, toon wat van de laatste voorgaande regel die REGEXP past.

−−forward−ed

Maak uitvoer die vaagjes op een ed script lijkt maar veranderingen heeft in de volgorde waarin ze in het bestand optreden.

−h

Deze optie heeft momenteel geen effect; het is aanwezig voor Unix compatibiliteit.

−H

Gebruik heuristiek om behandeling van grote bestanden met veel kleine veranderingen her-en-der te versnellen.

−−horizon−lines=REGELS

{−−horizon−regels=} Verwerp de laatste REGELS regels van de gelijke voorvoegsel regels en de eerste REGELS regels van het gelijke achtervoegsel.

−i

Negeer veranderingen van/naar hoofd/kleine-letters; beschouw hoofd- en kleine- letters als gelijk.

−I REGEXP

Negeer veranderingen die alleen maar regels invoegen of schrappen die REGEXP passen.

−−ifdef=NAAM

{−−als-gedefinieerd=} Maak samengenomen als-dan-anders {if-then-else} vorm uitvoer, conditioneel op de preprocessor macro NAAM.

−−ignore−all−space

{−−negeer−alle−witruimte} Negeer witruimte bij vergelijken van regels.

−−ignore−blank−lines

{−−negeer−witte−regels} Negeer veranderingen die alleen maar lege regels invoegen of schrappen.

−−ignore−case

{−−negeer−hoofd/kleine−letters} Negeer veranderingen van/naar hoofd/kleine-letters; beschouw hoofd- en kleine- letters als gelijk.

−−ignore−matching−lines=REGEXP

{−−negeer−overeenkomende−regels=} Negeer veranderingen die alleen maar regels invoegen of schrappen die REGEXP passen.

−−ignore−space−change

{−−negeer−witruimte−verandering} Negeer veranderingen in hoeveelheid witruimte.

−−initial−tab

{−−eerst−tabulatie} Voer een tabulatie uit in plaats van een spatie vóór de tekst op een regel in normale of context vorm. Dit zorgt dat de oplijning van tabulaties op de regel er normaal uitziet.

−l

Geef de uitvoer door aan pr om het te pagineren.

−L LABEL
−−label=
LABEL

{−−etiket=} Gebruik LABEL in plaats van de bestandnaam in de context vorm en samengenomen vorm titels {headers}.

−−left−column

{−−linker−kolom} Druk alleen de linker kolom af van twee gelijke regels in naast elkaar vorm.

−−line−format=VORM

{−−regel−vorm=} Gebruik VORM om alle invoer regels in als-dan-anders (if-then-else} vorm af te drukken.

−−minimal

{−−minimaal} Verander het algoritme om wellicht een kleinere set veranderingen te vinden. Dit maakt diff langzamer (soms veel langzamer).

−n

Voer RCS-vorm verschillen uit; zoals −f behalve dat elke opdracht het aantal beïnvloeden regels opgeeft.

−N

−−new−file

{−−nieuw−bestand} In directorie vergelijking, als een bestand is gevonden in alleen één directorie, behandel het als aanwezig maar leeg in de andere directorie.

−−new−group−format=VORM

{−−nieuw−groep−vorm=} Gebruik VORM om een groep regels uit te voeren die genomen zijn van het tweede bestand in als-dan-anders {if-then-else} vorm.

−−new−line−format=VORM

{−−nieuwe−regels−vorm=} Gebruik VORM om een regel uit te voeren, alleen genomen van het tweede bestand in als-dan-anders {if-then-else} vorm.

−−old−group−format=VORM

{−−oude−groep−vorm=} Gebruik VORM om een groep regels uit te voeren, alleen genomen het eerste bestand in als-dan-anders {if-then-else} vorm.

−−old−line−format=VORM

{−−oude−regels−vorm=} Gebruik VORM om een regel uit te voeren, alleen genomen van het eerste bestand in als-dan-anders {if-then-else} vorm.

−p

Toon in welke C functie elke verandering is.

−P

Bij vergelijken van directories, als een bestand alleen in de tweede directorie optreedt van de twee, behandel het als aanwezig maar leeg in de andere.

−−paginate

{−−pagineer} Geef de uitvoer door aan pr om het te pagineren.

−q

Rapporteer alleen of de bestanden verschillen, niet de details van wat er verschilt.

−r

Bij vergelijken van directories, vergelijk subdirectories recursief.

−−rcs

{−−rcs} Voer RCS-vorm verschillen uit; zoals −f behalve dat elke opdracht het aantal beïnvloedde regels opgeeft.

−−recursive

{−−recursief} Bij vergelijken van directories, vergelijk subdirectories recursief.

−−report−identical−files

−s

{−−rapporteer−gelijke−bestanden} Rapporteer wanneer twee bestanden gelijk zijn.

−S BESTAND

Bij vergelijken van directories, start met het bestand BESTAND. Dit wordt gebruikt om verder te gaan met een afgebroken vergelijking.

−−sdiff−merge−assist

{−−sdiff−samenvoeg−hulp} Druk extra informatie af om sdiff te helpen. sdiff gebruikt deze optie wanneer het diff draait. Deze optie is niet bedoeld voor gebruikers om direct te gebruiken.

−−show−c−function

{−−toon−c−functie} Toon in welke C functie elke verandering is.

−−show−function−line=REGEXP

{−−toon−functie−regel=} In context en samengenomen vorm, toon voor elk brok verschillen wat van de laatste voorgaande regel die REGEXP paste.

−−side−by−side

{−−schouder−aan−schouder} Gebruik de naast elkaar uitvoer vorm.

−−speed−large−files

{−−snel−grote−bestanden} Gebruik heuristiek om behandeling van grote bestanden met veel kleine veranderingen her-en-der te versnellen.

−−starting−file=BESTAND

{−−start−bestand=} Bij vergelijken van directories, start met het bestand BESTAND. Dit wordt gebruikt om verder te gaan met een afgebroken vergelijking.

−−suppress−common−lines

{−−onderdruk−gelijke−regels} Druk geen gelijke regels af in naast-elkaar vorm.

−t

Expandeer tabulaties naar spaties in de uitvoer, om de oplijning van tabulaties in de invoer bestanden te behouden.

−T

Voer een tabulatie uit in plaats van een spatie vóór de tekst op een regel in normale of context vorm. Dit zorgt dat de oplijning van tabulaties op de regel er normaal uitziet.

−−text

{−−tekst} Behandel alle bestanden als tekst en vergelijk ze regel-per-regel, zelfs als ze geen tekst lijken te zijn.

−u

Gebruik de samengenomen uitvoer vorm.

−−unchanged−group−format=VORM

{−−onveranderde−groep−vorm=} Gebruik VORM om een groep van gelijke regels uit te voeren, genomen van beide bestanden in als-dan-anders {if-then-else} vorm.

−−unchanged−line−format=VORM

{−−onveranderde−regel−vorm=} Gebruik VORM om een regel die hetzelfde is in beide bestanden in als-dan-anders {if-then-else} uit te voeren.

−−unidirectional−new−file

{−−alle−richtingen−nieuw−bestand} Bij vergelijken van directories, als een bestand alleen in één voorkomt van de twee, behandel het als aanwezig maar leeg in de andere.

−U REGELS
−−unified[=
REGELS]

{−−samengenomen[=]} Gebruik de samengenomen uitvoer vorm, toon REGELS (een geheel getal) regels context, of drie als REGELS niet is gegeven. Voor juiste uitvoering heeft patch typisch tenminste twee regels context nodig.

−v

−−version

{−−versie} Geef het versie nummer van diff.

−w

Negeer witte ruimte bij vergelijken van regels.

−W KOLOMMEN
−−width=
KOLOMMEN

{−−breedte=} Gebruik een uitvoer breedte van kolommen in naast-elkaar vorm.

−x PATROON

Bij vergelijken van directories, negeer bestanden en subdirectories wiens basisnaam PATROON past.

−X BESTAND

Wanneer directories worden vergeleken, negeer bestanden en subdirectories wiens basisnaam enig patroon in het bestand BESTAND past.

−y

gebruik naast-elkaar uitvoer vorm.

ZIE OOK

cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1), pr(1), sdiff(1).

DIAGNOSE

Een eindwaarde van 0 betekend geen verschillen werden gevonden, 1 betekend verschillen werden gevonden, en 2 betekend problemen.

VERTALING

Dit is de handleiding van diff 2.7. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: diff.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS