Manpages

NIMI

df − tulosta vapaa levytila

YLEISKATSAUS

df [−aikPv] [−t tjt] [−x tjt] [−−all] [−−inodes] [−−type=tjt] [−−exclude−type=tjt] [−−kilobytes] [−−portability] [−−print−type] [−−help] [−−version] [tiedosto...]

KUVAUS

Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

Tämä manuaali dokumentoi df-ohjelman GNU-version. df tulostaa vapaan levytilan niillä levyosioilla, jotka sisältävät nimetyt tiedostot. Jos tiedostoja ei nimetä, tulostetaan kaikkien kytkettyjen osioiden vapaa tila. Vapaa tila ilmoitetaan 1 kt lohkoina, paitsi jos ympäristömuuttuja POSIXLY_CORRECT on asetettu, jolloin ilmoitus annetaan 512 tavun lohkoina.

Jos argumentti nimeää levylaitetiedoston, joka sisältää kytketyn levyosion, df tulostaa vapaan tilan tuolla levyosiolla eikä sillä osiolla, joka sisältää nimetyn laitetiedoston (aina juuriosio). Tämä ei toimi kytkemättömillä osioilla, koska se edellyttää käyttöjärjestelmäkohtaista tietoa tiedostojärjestelmän rakenteesta.

OPTIOT
−a, −−all

Listaa myös ne osiot, joilla on 0 lohkoa. Nämä ovat yleensä erikoisia pseudolaitteita, kuten /proc. Ne eivät vie tilaa fyysisiltä levyiltä.

−i, −−inodes

Tulosta vapaan tilan sijaan i-noodien käyttö, eli tiedostojen nykyinen ja maksimimäärä osiolla.

−k, −−kilobytes

Tulosta tiedot 1 kt lohkoina. Tämä sivuuttaa POSIXLY_CORRECT -muuttujan.

−P, −−portability

Käytä POSIX-tulostusformaattia. Tämä on samanlainen kuin oletusformaatti, paitsi että jokainen osio tulostetaan aina täsmälleen yhdelle riville. Jos levylaitteen nimi on tällöin pitempi kuin 20 merkkiä (yleensä vain verkkolaitteilla), sarakkeet eivät ole kohdistettuja eri riveillä.

−T, −−print−type

Tulosta myös jokaisen osion tiedostojärjestelmätyyppi. Tyyppien nimiä voidaan käyttää argumentteina −−type= tai −−exclude−type= -optioille.

−t, −−type=tjt

Tulosta vain osiot, joilla on tiedostojärjestelmätyyppi tjt. Yhdelle komennolle voidaan antaa useita −t -optioita. Oletuksena tulostetaan kaikki tyypit.

−x, −−exclude−type=tjt

Älä tulosta osioita, joilla on tiedostojärjestelmätyyppi tjt. Yhdelle komennolle voidaan antaa useita −x -optioita. Oletuksena tulostetaan kaikki tyypit.

−v

Ei vaikutusta, tuo yhteensopivuuden System V df -version kanssa.

−−help

Tulosta lyhyt käyttöohje ja poistu.

−−version

Tulosta versiotiedot ja poistu.