Manpages

JMÉNO

df − vypisuje využití místa na disku

POUŽITÍ

df [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu df. df zobrazí velikost využitého a volného místa na souborových systémech, na kterých jsou soubory zadaných jmen. Pokud není zadán žádný argument, zobrazí využité a volné místo na všech právě připojených souborových systémech. Výstup je implicitně v 1024 bajtových blocích. Pokud je nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT, budou použity 512 bajtové bloky.

Pokud je argument jméno speciálního blokového zařízení, na kterém je připojený (namountovaný) souborový systém, příkaz df vypíše údaje o tomto souborovém systému místo informací o souborovém systému, na kterém je příslušný speciální soubor (což je vždycky kořenový souborový systém). Tato verze df nedokáže zobrazit volné místo na nepřipojeném souborovém systému, protože na většině systémů je tato operace nepřenositelná a závislá na detailních znalostech struktur souborových systémů.

VOLBY

Zobrazí informace o souborovém systému na kterém je každý zadaný SOUBOR, nebo o všech souborových systémech (výchozí).

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
−a
, −−all

Do výpisu budou zahrnuty i souborové systémy, které mají 0 bloků a jsou implicitně vynechávány.

−B, −−block−size=n

Pro velikosti použije bloky o n bajtech.

−−total

Na konec vypíše souhrn.

−h, −−human−readable

vypisuje velikosti v lidmi čitelném formátu (například 1K 234M 2G)

−H, −−si

podobné, ale používá násobky 1000, ne 1024

−i, −−inodes

Místo informací o využití místa vypíše informace o využití i−uzlů.

−k

jako −−block−size=1K

−l, −−local

Omezí výstup pouze na lokální souborové systémy.

−−no−sync

Nepoužije systémové volání sync před získáním dat o využití místa (výchozí)

−P, −−portability

Výpis bude ve formátu podle specifikace POSIX

−−sync

Použije systémové volání sync před získáním jakýchkoliv dat o využití místa.

−t, −−type=TYP

mezí výpis na souborové systémy určeného TYPu

−T, −−print−type

Budou vypsány i typy jednotlivých souborových systémů

−x, −−exclude−type=TYP

souborové systémy zadaného TYPu budou vynechány

−v

(ignorováno)

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

VELIKOST může být (nebo může být celé číslo volitelně následované) jedním z následujících: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, atd. pro G, T, P, E, Z, Y.

AUTOR

Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Paul Eggert.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro df je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a df, měl by příkaz

info coreutils ’df invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.