Manpages

NAAM

cut - remove sections from each line of files

SAMENVATTING

cut OPTIE... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Stuurt de geselecteerde delen van regels uit elk BESTAND naar standaarduitvoer.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND ’-’ is, wordt standaardinvoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-b
, --bytes=LIJST

alleen deze bytes tonen

-c, --characters=LIJST

alleen deze tekens tonen

-d, --delimiter=TEKEN

dit veldscheidingsteken gebruiken in plaats van TAB

-f, --fields=LIJST

alleen deze velden tonen; ook alle regels tonen die geen scheidingsteken bevatten, tenzij -s gegeven

-n

(genegeerde optie)

--complement

het complement maken van de set van geselecteerde bytes, tekens of velden

-s, --only-delimited

alleen regels tonen die scheidingstekens bevatten

--output-delimiter=TEKST

deze tekst als uitvoerscheiding gebruiken; standaard het invoerscheidingsteken

-z, --zero-terminated

regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Van de opties -b, -c en -f mag er slechts één gegeven worden. Een LIJST bestaat uit één of meer bereiken gescheiden door komma’s, bijvoorbeeld: 1-4,7,9,12-15. Geselecteerde invoer wordt uitgevoerd in dezelfde volgorde als ze gelezen werd en slechts precies één keer. Een bereik kan zijn:

N

N-de byte, teken of veld (tellend vanaf 1)

N-

van N-de byte, teken of veld, tot het einde van de regel

N-M

van N-de tot en met M-de byte, teken of veld

-M

van eerste tot en met M-de byte, teken of veld

AUTEUR

Geschreven door David M. Ihnat, David MacKenzie en Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cut>;
of lokaal via: info '(coreutils) cut invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.