Manpages

NÉV

cut − sorok kiválasztott részeit írja ki

ÁTTEKINTÉS

cut [−ns] [−b BÁJTLISTA] [−c KARAKTERLISTA] [−d ELVÁLASZTÓ] [−f MEZŐLISTA] [−−bytes=BÁJTLISTA] [−−characters=KARAKTERLISTA] [−−delimiter=ELVÁLASZTÓ] [−−fields=MEZŐLISTA] [−−only−delimited] [FÁJL...]

cut [−−help] [−−version]

LEÍRÁS

A cut program minden megadott FÁJL minden sorának a kiválasztott részeit írja ki a szabványos kimenetre. Amennyiben a bemeneti FÁJL nincs megadva vagy az a ’−’, a szabványos bemenetet dolgozza fel.

A BÁJTLISTA, a KARAKTERLISTA és a MEZŐLISTA egy vagy több számból, illetve tartományból áll, melyeket vesszők választanak el (a tartományokat két, egymástól ’−’ jellel elválasztott szám határozza meg). A bájtok, karakterek és mezők számozása 1−től indulva történik. Nem teljes tartomány megadása is lehetséges: ’−M’ azonos ’1−M’-mel, míg ’N−’ jelentése: az N-től a sor végéig vagy az utolsó mezőig.

OPCIÓK

−b BÁJTLISTA, −−bytes=BÁJTLISTA

Csak a BÁJTLISTA listában felsorolt pozícióban lévő byte-okat írja ki. A ’TAB’ és ’visszatörlés’ (backspace) karaktereket a többi karakterhez hasonlóan egyetlen byte−nak tekinti.

−c KARAKTERLISTA, −−characters=KARAKTERLISTA

Csak a KARAKTERLISTA által megadott pozícióban lévő karaktereket írja ki. Jelenleg azonos −b-vel, de a nemzetközi verzió esetén ez változhat. A ’TAB’ és ’visszatörlés’ (backspace) karaktereket a többi karakterhez hasonlóan egyetlen byte−nak tekinti.

−d ELVÁLASZTÓ, delimiter=ELVÁLASZTÓ

Az −f opció által használt mezőelválasztót adja meg a ELVÁLASZTÓ első karaktere (alapértelmezésben a <TAB>).

−f MEZŐLISTA, −−fields=MEZŐLISTA

Csak a MEZŐLISTA által felsorolt mezőket írja ki. A mezőket alapértelmezés szerint ’TAB’ karakterek választják el.

−n

A több byte-os karaktereket nem töri szét (jelenleg nem értelmezett).

−s, −−only-delimited

Az −f opció használata esetén nem írja ki azokat a sorokat, melyek nem tartalmazzák a megadott mezőelválasztó karaktert.

−−help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

−−version

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

MEGJEGYZÉSEK

A hibákat a bug-textutils [AT] gnu.org címre jelentheted (angolul).
A kézikönyvoldalt Ragnar Hojland Espinosa <ragnar [AT] macula.net> készítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha [AT] rs1.hu>
Magyari Miklós <magyari [AT] freemail.hu>