Manpages

NAZWA

clearenv - czyszczenie środowiska

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>

int clearenv(void);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

clearenv():
/* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS

Funkcja clearenv() czyści środowisko z wszystkich par nazwa-wartość i nadaje zewnętrznej zmiennej environ wartość NULL. Po tym wywołaniu nowe zmienne można dodać do środowiska za pomocą putenv(3) i setenv(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja clearenv() zwraca zero przy pomyślnym zakończeniu, a wartość niezerową w przypadku błędu.

WERSJE

Dostępne od glibc 2.0.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

ZGODNE Z

Różne warianty Uniksa (DG/UX, HP-UX, QNX, ...). POSIX.9 (bindings for FORTRAN77). POSIX.1-1996 nie akceptował clearenv() ani putenv(3), ale zmienił zdanie i ujął te funkcje w wykazie w jednym z późniejszych wydań standardu (patrz §B.4.6.1). Jednakże, POSIX.1-2001 dodaje jedynie putenv(3) i odrzuca clearenv().

UWAGI

Na systemach na których clearenv() jest niedostępne, przypisanie

environ = NULL;

prawdopodobnie zrobi to samo.

Funkcja clearenv() może być przydatna w aplikacjach dbających o bezpieczeństwo, które chcą dokładnie kontrolować środowisko przekazywane do programów wykonywanych za pomocą exec(3). Aplikacje mogą to uczynić zaczynając od wyczyszczenia środowiska, a następnie dodawania wybranych zmiennych środowiskowych.

Proszę zauważyć, że głównych efektem działania clearenv() jest dostosowanie wartości wskaźnika environ(7); funkcja ta nie usuwa zawartości buforów zawierających definicje środowiska.

Na stronach podręcznika dla DG/UX i Tru64 jest napisane: Jeśli environ zostało zmodyfikowane przez cokolwiek innego niż funkcje putenv(3), getenv(3) lub clearenv(), to clearenv() zwróci błąd, pozostawiając niezmienione środowisko procesu.

ZOBACZ TAKŻE

getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), environ(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS