Manpages

NÉV

chmod − fájlok elérési jogainak megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

chmod [opciók] mód fájl...

POSIX opciók: [−R] [−−]

Austin draft opciók: [−R] GNU módjelölés: [−−reference=rfile]

GNU opciók (legrövidebb forma): [−cfvR] [−−help] [−−version] [−−]

LEÍRÁS

A chmod minden egyes megadott fájl elérési jogait megváltoztatja a megadott mód szerint, amely lehet a változtatások szimbolikus reprezentációja, vagy egy szám, amely az új jogok bitmintáját adja meg.

A szimbolikus mód megadásának formátuma: ’[ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]’. Ez a fajta argumentum szimbolikus módosító parancsok listája, vesszővel elválasztva.

Minden módosító parancs nulla vagy több betűvel kezdődik, mely az ’ugoa’ betűk valamelyike. A betűk kombinációja azt határozza meg, hogy mely felhasználók jogai fognak megváltozni a fájlt illetően: a fájl tulajdonosának jogai (u), a fájl csoportjában lévő felhasználók jogai (g), egyéb felhasználók jogai (o), illetve mindenkié (a). A fentiek alapján az ’a’ megegyezik az ’ugo’-val. Ha a betűk egyike sincs megadva, akkor az ugyanolyan, mintha az ’a’ lenne megadva, de az umask-ban beállított biteket nem érinti.

A ’+’ operátor a megadott jogokat hozzáadja a már létezőkhöz, a ’-’ estén a megadott jogok törlődnek; ’=’ használata esetén a fájl kizárólag a felsorolt jogosultságokkal fog rendelkezni.

A ’rwxXstugo’ betűk állítják be a jogokat az érintett felhasználóknak: olvasási (r), írási (w), futtatási (vagy könyvtár-hozzáférési) (x), futtatási (csak akkor, ha a fájl egy könyvtár, vagy már van más felhasználónak futtatási joga) (X), felhasználói vagy csoport azonosító beállítása futtatáskor (s), a sticky bit (t), a fájl tulajdonosának jelenlegi jogai (u), a csoport felhasználói által már birtokolt jogok (g), és bármely más felhasználóra vonatkozó jogok (o).

A ’sticky bit’ nincsen a leírva a POSIX szabványban. A név az eredeti jelentésből származik: a program text-szegmensének megőrzése a swap eszközön. Manapság, amennyiben könyvtárra van beállítva, egy fájlt csak a fájl illetve a könyvtár tulajdonosa törölhet a könyvtárból (ez általánosan használt a módszer a /tmp−hez hasonló könyvtárak esetén, amelyre általános írási jog van beállítva).

A számmal megadott mód 1 − 4 darab oktális számjegyekből állhat (0-7), a megfelelő bit-értékek (4, 2 és 1) összeadásával. Bármely számjegy elhagyása a szám elejéről nulla számjeggyel egyenértékű. Az első számjegy a felhasználói azonosító beállítása (4), felhasználói csoport beállítása (2) és a text-szegmens elmentése [’sticky’] (1) attribútumokat állítja be. A második számjegy a fájlt tulajdonló felhasználóra vonatkozik: olvasás (4), írás (2), futtatás (1); a harmadik a fájl csoportjában lévőkre az előzővel azonos lehetséges értékekkel, míg a negyedik a többi, nem a fájl csoportjában lévő felhasználóra (szintén ugyanazokkal az értékekkel) érvényes.

A chmod soha nem változtatja meg a szimbolikus linkek jogait, mivel a chmod rendszerhívás nem tudja a jogosultságaikat megváltoztatni. Ez azonban nem jelent problémát, mivel a szimbolikus linkek jogait nem használjuk. Ehelyett a szimbolikus link által mutatott fájl jogai változnak meg. Kivétel: a könyvtárakban rekurzívan megtalált szimbolikus link által mutatott fájl jogai nem változnak.

POSIX OPCIÓK

−R

Rekurzívan megváltoztatja a könyvtárnak illetve tartalmának jogosultságait.

−−

Lezárja az opciók listáját.

TOVÁBBI GNU LEÍRÁS

A fileutils 4.0-ban megjelent új GNU kiterjesztés megengedi a −−reference=rfile használatát jogosultságleíróként. A fájl jogosultságai ugyanazok lesznek, mint az rfile−é.

GNU OPCIÓK

−c, −−changes

Bővebb információt ad minden olyan fájlon végzett műveletről, amelynek ténylegesen megváltoznak a jogosultságai.

−f, −−silent, −−quiet

Nem ír ki hibaüzenetet abban az esetben, ha egy fájl jogait nem tudja megváltoztatni.

−v, −−verbose

Bővebb információt ír ki minden fájlról , akár végez rajta műveletet, akár nem.

−R, −−recursive

Rekurzívan megváltoztatja a könyvtárnak illetve tartalmának jogosultságait.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

−−help

Rövid használati utasítást ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

−−version

Kiírja a program verzióját a szabványos kimenetre, majd kilép.

−−

Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

A LANG, LC_ALL, LC_CTYPE és LC_MESSAGES változók a szokásos jelentéssel rendelkeznek. XSI-konform rendszerekben az NLSPATH változó a szokásos jelentéssel rendelkezik.

MEGFELELŐSÉG

A POSIX 1003.2 csak a −R opciót követeli meg. Más opciók használata nem feltétlenül portábilis. A szabvány nem írja le a ’t’ jogosultsági bitet. A szabvány nem adja meg, hogy a chmod parancsnak meg kell-e őrizni a konzisztenciát a ’suid’ illetve ’sgid’ bitek törlésével vagy beállításának visszautasításával (pl. ha minden futtatási jog törlésre kerül), illetve azt, hogy elfogadja-e egyáltalán az ’s’ bitet.

NEM-STANDARD MÓDOK

Fentebb leírtuk a ’t’ bit használatát könyvtárak esetén. Különféle rendszerek speciális jelentést rendelnek az egyébként jelentés nélküli bit-kombinációkhoz. Például a Linux, a System V−ot követve (lásd System V Interface Definition (SVID) Version 3), az olyan fájloknál, melyeken nincsen csoport végrehajtási jogosultság, az sgid bitet a kötelező zárolás jelölésére használja. Részletekért lásd a /usr/src/linux/Documentation/mandatory.txt fájlt.

MEGJEGYZÉSEK

Ez az oldal azt a chmod−ot írja le, ami a fileutils-4.0 csomagban található; más változatok némileg eltérhetnek.
Javításokat és kiegészítéseket az aeb [AT] cwi.nl címre lehet küldeni (angolul).
A hibákat a fileutils-bugs [AT] gnu.edu címen lehet jelenteni (angolul).

LÁSD MÉG

chattr(1), chown(1), install(1), chmod(2), stat(2), umask(2)

MAGYAR FORDÍTÁS

Kulcsár Gábor <medve [AT] iku.hu>
Magyari Miklós <magyari [AT] freemail.hu>