Manpages

NIMI

chmod − muuta tiedoston käyttöoikeuksia

YLEISKATSAUS

chmod [−Rcfv] [−−recursive] [−−changes] [−−silent] [−−quiet] [−−verbose] [−−help] [−−version] muutos kohde...

KUVAUS

Tämä ohje käsittelee chmod:n GNU-versiota. chmod muuttaa annettujen kohteiden (tiedostot, hakemistot...) käyttöoikeuksia komentorivin muutosparametrin mukaisesti. muutos voi olla symbolinen esitys muutoksista tai uusi numeerinen arvo käyttöoikeusbiteille.

Symbolinen esitys on muotoa ’[ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]’ ja useita symbolisia esityksiä voidaan antaa pilkuilla erotettuina.

Yksi tai useampia kirjaimista ’ugoa’ määrittää kenen käyttöoikeuksia tiedostoon muutetaan. u kohdistaa toiminnon tiedoston omistajaan, g muihin käyttäjiin tiedoston omistajaryhmässä, ja o kaikkiin muihin (jotka eivät siis kuulu kahteen ensinmainittuun). a kohdistaa toiminnon kaikkiin kolmeen edellä mainittuun. Jos mitään näistä ei anneta, ohjelma käyttää oletusarvona a:ta paitsi umask:ssa määriteltyjen bittien osalta, joihin ei kosketa.

Operaattori ’+’ määrittää valitut käyttöoikeudet lisättäväksi entisiin, ’-’ poistettaviksi entisistä. ’=’-operaattorilla oikeudet asetetaan tarkalleen annetuiksi entisistä käyttöoikeuksista riippumatta.

Kirjaimet ’rwxXstugo’ määrittävät mitä käyttöoikeuksia muutetaan: lukuoikeus (r), kirjoitusoikeus (w), suoritusoikeus (x), suoritusoikeus vain jos kohde on hakemisto tai sillä jo on suoritusoikeus (X), suorita omistajan UID:llä (u+s) tai GID:llä (g+s), tallenna ohjelma sivutusalueelle (t) sekä omistajan (u), omistajaryhmän (g) ja muiden (o) nykyiset oikeudet.

Edellä mainitut säännöt pätevät tiedostoihin. Hakemistojen ollessa kyseessä muutamien käyttöoikeuksien merkitys muuttuu. Seuraavassa merkittävimmät poikkeukset: Oikeus listata tiedostot (r), oikeus luoda ja poistaa tiedostoja (w), pääsy hakemistoon ja siellä sijaitseviin tiedostoihin (jos niiden käyttöoikeudet sen sallivat) (x), aseta luotavan tiedoston (hakemiston) omistajaryhmä samaksi kuin tällä hakemistolla (s), estä sellaisten tiedostojen poistaminen joita käyttäjä ei omista, vaikka hänellä onkin kirjoitusoikeus hakemistoon (t).

Numeerinen arvo käyttöoikeusbiteille annetaan oktaalijärjestelmän numerona. Arvo koostuu 1-4 oktaalinumerosta (0-7). Numerot voidaan laskea laskemalla halutut bitit yhteen. Pois jätettyjen numeroiden oletetaan olevan edeltäviä nollia. Jokaiseen numeroon vaikuttaa kolme bittiä, ja ensimmäinen numeroista voidaan laskea seuraavista: aseta käyttäjä suoritettaessa (4), aseta ryhmä suoritettaessa (2) ja tallenna ohjelma sivutusalueelle (1). Toinen numero määrittää omistajan oikeudet, kolmas omistajaryhmän oikeudet ja neljäs muiden oikeudet. Kolme viimeistä koostuvat seuraavista biteistä: lukuoikeus (4), kirjoitusoikeus (2) ja suoritusoikeus (1). Koska numeerinen ja symbolinen esitystapa ovat vain kaksi esitystapaa samalle asialle, pätevät myös numeerisina annettuihin käyttöoikeuksiin em. poikkeukset hakemistojen kohdalla.

chmod ei muuta symbolisten linkkien käyttöoikeuksia, koska chmod(2)-käyttöjärjestelmäkutsu ei voi muuttaa niiden käyttöoikeuksia. Tästä ei ole haittaa, koska symbolisten linkkien käyttöoikeuksia ei koskaan käytetä. Jos chmod:lle annetaan kohde, joka on symbolinen linkki, se muuttaa sen osoittaman tiedoston käyttöoikeuksia linkin sijaan.

Toisaalta chmod jättää täysin huomiotta symboliset linkit (ja niiden osoittamat tiedostot), jotka se löytää rekursiivisesti hakemistoja tutkiessaan.

OPTIOT
−c, −−changes

Tulostaa tiedot niistä tiedostoista, joiden käyttöoikeudet muuttuivat.

−f, −−silent, −−quiet

Komento ei tulosta virheilmoituksia tiedostoista, joiden käyttöoikeuksia ei voitu muuttaa.

−v, −−verbose

Tulosta tiedot kaikista tiedostoista ja niiden käyttöoikeuksien muutoksista.

−R, −−recursive

Muuta kaikkien tiedostojen ja hakemistojen käyttöoikeuksia annetuissa hakemistorakenteissa (kohteina annetuista hakemistoista alkavissa hakemistorakenteissa) rekursiivisesti.

−−help

Tulostaa tietoja komennon käytöstä ja poistuu onnistuneesti ilman muita toimia.

−−version

Tulostaa ohjelman versiotiedot ja poistuu onnistuneesti ilman muita toimia.

VAROITUS

Tämä suomennos pohjautuu vanhaan englanninkieliseen dokumenttiin. Tämä ohje saattaa olla osittain virheellinen ja epätarkka.

Huolimaton käyttö voi heikentää järjestelmän tietosuojaa. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa lisättäessä kirjoitusoikeuksia tai asetettaessa suoritettavan ohjelman käyttöoikeudet samaksi kuin omistajalla tai omistajaryhmällä.