Manpages

NAZWA

basename - oddziela katalog i przyrostek od nazw plików

SKŁADNIA

basename NAZWA [PRZYROSTEK]
basename
OPCJA... NAZWA...

OPIS

Wyświetla NAZWĘ, usuwając wiodące nazwy katalogów, pozostawiając w ten sposób nazwę pliku bez ścieżki. Jeśli podano PRZYROSTEK, jest on także usuwany.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-a
, --multiple

obsługuje wiele argumentów traktując każdy jako NAZWĘ

-s, --suffix=PRZYROSTEK

usuwa początkowy PRZYROSTEK; implikuje -a

-z, --zero

kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PRZYKŁADY

basename /usr/bin/sort

-> "sort"

basename include/stdio.h .h

-> "stdio"

basename -s .h include/stdio.h

-> "stdio"

basename -a any/str1 any/str2

-> "str1" po którym występuje "str2"

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

dirname(1), readlink(1)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/basename>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) basename invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS