Manpages

JMÉNO

basename − vypíše jméno souboru bez cesty a případně bez zadané přípony

POUŽITÍ

basename JMÉNO [PŘÍPONA]
basename
VOLBA

POPIS

Oddělí ze zadaného JMÉNA všechna úvodní jména adresářů. Jestliže je zadána PŘÍPONA, bude také odstraněna.

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

PŘÍKLADY

basename /usr/bin/sort

Vytiskne "sort".

basename include/stdio.h .h

Vytiskne "stdio".

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

dirname(1), readlink(1)

Úplná dokumentace pro basename je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a basename, měl by příkaz

info coreutils ’basename invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS