Manpages

JMÉNO

atd − spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení

POUŽITÍ

atd [−l prům_zátěž] [−b interval_dávek] [−d] [−s]

POPIS

atd spouští úlohy vložené do fronty programem at(1).

VOLBY

−l

Určuje omezující faktor zátěže, při jehož překročení se nemají provádět dávkové úlohy, na jinou hodnotu, než je přednastavená 0.8. Pro SMP systém s n procesory budete pravděpodobně chtít nastavit tuto hodnotu výše než n−1.

−b

Určuje minimální interval v sekundách mezi spuštěním dvou dávkových úloh (přednastaveno 60).

−d

Debug; vypisuje chybové zprávy na standardní chybový výstup namísto použití syslog(3).

−s

Zpracuje frontu programů at/batch pouze jednou. Toto je hlavně pro kompatibilitu se starými verzemi programu at; atd −s je ekvivalentní se starým příkazem atrun. Skript vyvolávající atd −s je nainstalován jako /usr/sbin/atrun pro zpětnou kompatibilitu.

VAROVÁNÍ

atd nebude fungovat, pokud je jeho spool adresář připojen pomocí NFS, a to i v případě, že je nastaveno no_root_squash.

SOUBORY

/var/spool/cron/atjobs Adresář pro ukládání úloh; měl by mít práva 700, vlastník daemon.

/var/spool/cron/atspool Adresář pro ukládání výstupu; měl by mít práva 700, vlastník daemon.

/etc/at.allow, /etc/at.deny určují, kdo může používat at.

DALŠÍ INFORMACE

at(1), atrun(1), cron(8), crontab(1), syslog(3), at.deny(5), at.allow(5).

CHYBY

Funkce atd by měly být zahrnuty do programu cron(8).