Manpages

NOME

aptitude − interface a pantalla completa para o xestor de paquetes.

SINOPSE

aptitude

DESCRICIÓN

aptitude é unha interface en modo texto para o sistema de paquetes de Debian GNU/Linux.
Permítelle ao usuario ve-la lista de paquetes e realizar tarefas de xestión de paquetes coma a instalación, actualización e eliminación de paquetes. Por defecto, aptitude deixa dispoñibles as seguintes teclas e comandos:

q

Saír do contexto actual, gravando os cambios.

x

Saír do contexto actual, abandonando os cambios.

?

Amosar unha pantalla de axuda en liña.

Arriba, j

Move-la barra de selección un elemento cara a arriba.

Abaixo, k

Move-la barra de selección un elemento cara a abaixo.

^

Move-la barra de selección cara ao pai do elemento actual.

Intro

Expandir ou contraer un grupo de paquetes.

[

Expandir unha árbore de paquetes completa.

]

Contraer unha árbore de paquetes completa.

Intro, i

Amosar información acerca dun paquete.

+

Cancela-lo borrado dun paquete, ou solicita-la súa instalación ou actualización.

-

Cancela-la instalación dun paquete, ou solicita-la súa eliminación.

=

Reter un paquete (ou quitalo da retención se é un paquete retido non actualizable).

_

Solicita-la eliminación dun paquete e tódolos seus ficheiros de configuración ("purgar").

u

Actualiza-las listas de paquetes dispoñibles.

g

Realizar tódalas instalacións, eliminacións e actualizacións pendentes.

Control-u

Desface-la última acción ou conxunto de accións.

/

Realizar unha busca.

Repeti-la última busca.

v

Amosar tódalas versións dun paquete dispoñibles.

OPCIÓNS

A versión actual de aptitude non recoñece opcións de liña de comandos.

VER TAMÉN

apt-get(1), apt(8), /usr/share/doc/aptitude/README.

AUTOR

Esta páxina de manual escribiuna Daniel Burrows <Daniel_Burrows [AT] brown.edu>.

TRADUCTOR

Esta páxina de manual traduciuna Jacobo Tarrío Barreiro <jtarrio [AT] trasno.net>.