Manpages

JMÉNO

abort − abnormální ukončení procesu

SYNTAXE

#include <stdlib.h>

void abort(void);

POPIS

Funkce abort() způsobí abnormální ukončení procesu, pouze je-li signál SIGABORT zachycen a ovladač tohoto signálu se nevrátí, nedojde k jeho ukončení. Jestliže funkce abort() způsobí ukončení programu, všechny otevřené proudy jsou vyprázdněny a uzavřeny.

Je-li signál SIGABORT blokován nebo ignorován, funkce abort() jej i přesto překryje.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce abort() se nikdy nevrací.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

sigaction(2), exit(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/