Manpages

JMÉNO

_exit − ukonči právě probíhající proces

SYNTAXE

#include <unistd.h>

void _exit(int status);

POPIS

_exit okamžitě ukončí volající proces. Všechny otevřené deskriptory souborů, které náleží procesu jsou uzavřeny; případní potomci procesu jsou zděděni procesem číslo 1, initem, a rodiči procesu je zaslán signál SIGCHLD.

status je vrácen rodiči jako návratový kód, a může být použit některou funkcí z rodiny wait.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

_exit se nikdy nevrátí, okamžitě ukončí proces.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

POZNÁMKY

_exit nevolá žádné funkce registrované ANSI C funkcí atexit a ani nevyprázdní standardní vstupně výstupní buffery. Tyto operace provádí exit(3).

DALŠÍ INFORMACE

fork(2), execve(2), waitpid(2), wait4(2), kill(2), wait(3), exit(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/