Manpages

NOM

xdtv_cmd -- envia comandes a xdtv

SINOPSIS

xdtv_cmd "cmd_1; cmd_2; ... cmd_n"

DESCRIPCIÓ

xdtv_cmd envia comandes a xdtv

COMANDES

Hi ha les mateixes que a ~/.lircrc pel control remot via infrarojos o per l’opció "-e" de xdtv(1).
setstation [ <name> | <nr> | next | prev | back ]

Defineix el canal de TV. Això selecciona un dels canals de TV sintonitzats que del fitxer de configuració xdtvrc. L’argument pot ser el nom o nombre del canal sintonitzat (el primer del fitxer de configuració és el 0, ...). next/prev bota al següent/anterior canal sintonitzat de la llista.

setchannel [ <name> | next | prev ]

Sintonitza un canal.

deinterlace

Selecciona un filtre de desentrellaçament

zap | zap fast

Zapping automàtic Slow / Fast / Off

setinput [ <nr> | next | prev ]

Selecciona l’entrada (Television/Composite1/..)

volume mute

Atura / restableix el so via el mesclador

blackborders [ inc | dec | 16:9 | 4:3 | 20:9 | 1.33:1 |

1.78:1 | 2.35:1 | 1.66:1 | 1.85:1 | 2.20:1 | 2.40:1 | 2.55:1 | 2.65:1 | 2.76:1 | value ] Defineix els marcs negres

volume tvmute

Atura / restableix el so via el mesclador i la targeta de TV. (útil quan el so s’ha perdut debut a una mala recepció)

volume inc

incrementa el volum en un punt.

volume dec

decrementa el volum en un punt.

volume nombre

incrementa el volum d’àudio un determinat nombre de punts. (decrementa si el nombre és negatiu)

fullscreen

Posa/lleva el mode de pantalla completa.

showtime

Mostra l’hora

mouse

Punter de ratolí visible / invisible

title

Crida el darrer títol nxtvepg de nou

stayontop

Sempre a sobre (Sí / No )

decoration

Decoració de finestres (Sí / No )

save

Desa tots els paràmetres al fitxer de configuració

run

Executa alguna comanda des de xdTV (ex. shutdown -h now)

quit

Surt de xdtv

keypad n

introdueix el nombre ’n’. Per seleccionar el canal. Introduint dos nombres abans de 5 segons canvia al canal seleccionat. Útil per lirc.

setres color|constrast|bright|hue|capture|audio value

defineix el valor del recurs

record

Inicia/atura l’enregistrament

teletext

Inicia/Atura el descodificador/navegador de Videotext/Teletext incorporat AleVT

vtx line 1|line 2|line 3|...|line n

Mostra els subtítols. Sense argument esborra els subtítols previs.

xosd

Habilita/deshabilita l’ús de XOSD per visualitzar osd.

togglesub

Activa/desactiva els subtítols

subpageno

Mostra els subtítols: Tria el nombre de pàgina

unsubpageno

Torna endarrere dins una pàgina de subtítols.

snap [ jpeg|ppm ] [ full|win ]

Captura una imatge des del canal sintonitzat actual. El primer argument indica si el format del fitxer ha de ser jpeg o ppm, el segon és si capturar la imatge a pantalla completa o en grandària actual de la finestra xdtv.

resmode

canvia entre brillo, contrast, to i color

resource +|-value

canvia el valor de la propietat actual (seleccionada per resmode). exemple: resource +640 o resource -640

VEGI TAMBÉ

xdtv(1), xawtv-remote(1)

COPYRIGHT

Aquest programa és lliure; el podeu redistribuir i/o modificar d’acord amb els termes de la Llicència pública general de GNU tal i com la publica la Free Software Foundation; tant se val la versió 2 de la Llicència com (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribueix amb l’esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tant sols amb la garantia de COMERCIALITZABILITAT O APTITUD PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència general pública de GNU per a més detalls.

Hauríeu d’haver rebut una còpia de la llicència pública general de GNU amb aquest programa; si no, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

COMMENTS