Manpages

NÁZEV

Bitva o Wesnoth − síťový server pro hru více hráčů

POUŽITÍ

wesnothd [−dvV] [−c cesta] [−p port] [−t počet_vláken]

POPIS

Součást Bitvy o Wesnoth spravující hry více hráčů. Na http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministrationlze nalézt příkazy, které server akceptuje, a to jak přes soket, tak přímo odwesnoth klienta.

VOLBY

−c, −−config cesta

specifikuje cestu, kde má wesnothd hledat konfigurační soubor. Syntaxe souboru je popsána v sekci KONFIGURACE SERVERU.

−d, −−daemon

spouští wesnothd jako démona.

zobrazuje nápovědu k parametrům příkazové řádky.

zobrazuje nápovědu k parametrům příkazové řádky.

−p, −−port port

říká wesnothd, na kterém portu má běžet. Implicitní hodnota je 15000.

−t, −−threads počet

nastavuje počet vláken, které bude wesnothd používat pro síťová spojení (implicitně: 5, max: 30).

−V, −−version

zobrazí verzi wesnothd.

−v, −−verbose

zapíná výpis logovacích informací.

KONFIGURACE SERVERU

Obecná syntaxe je:
[značka]

klíč="hodnota"

klíč="hodnota,hodnota"

[/značka]

Globální klíče:
connections_allowed

Počet povolených spojení z jedné IP adresy.

disallow_names

Jména/přezdívky, které nejsou serverem akceptována. Je možno použít znaky ’*’ a ’?’. Více viz. glob(7). Implicitní hodnota je: ’server,ai,player,network,human,admin,computer’.

max_messages

Maximální počet zpráv, které jsou přijaty během messages_time_period.

messages_time_period

Časová perioda (ve vteřinách), po které se nuluje počítadlo přjatých zpráv.

motd

Zpráva dne.

passwd

Heslo pro získání administrátorských práv. Obvykle začíná "admin ".

versions_accepted

Seznam čárkou oddělených řetězců verzí Wesnothu, které jsou serverem akceptovány. Je možno použít znaky ’*’ a ’?’.
Příklad: versions_accepted="*" akceptuje všechny verze.

Globální značky:
[redirect]
Značka udávající server, na který bude přesměrován požadavek pro konkrétní verzi klienta.

host

Adresa serveru pro přesměrování.

port

Port, na kterém poslouchá vzdálený wesnothd.

version

Seznam čárkou oddělených řetězců verzí Wesnothu, pro které jsou požadavky přesměrovány na tento vzdálený server. Obdobný zápis jako u versions_accepted.

[proxy] Značka říkající, který server se chová jako proxy a přesměrovává na tento server své požadavky. Akceptuje stejné klíče jako [redirect].

AUTOŘI

Vytvořil David White <davidnwhite [AT] verizon.net>. Upravili Nils Kneuper <crazy−ivanovic [AT] gmx.net>, ott <ott [AT] gaon.net> a Soliton <soliton [AT] sonnenkinder.org>. Tuto manovou stránku původně vytvořil Cyril Bouthors <cyril [AT] bouthors.org>. Překlad Oto ’tapik’ Buchta <tapik [AT] buchtovi.cz>
Navštivte oficiální stránky: http://www.wesnoth.org/ a oficiální české stránky http://www.wesnoth.wz.cz/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2006 David White <davidnwhite [AT] verizon.net>
Toto je Svobodný Software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak jak jepublikována nadací Free Software Foundation.Tento program je bez záruky; a to i co se týká obchodovatelnosti apoužitelnosti.

VIZ TAKÉ

wesnoth(6), wesnoth_editor(6)

COMMENTS