Manpages

NAZWA

wc - wypisuje liczbę wierszy, słów i bajtów każdego z plików

SKŁADNIA

wc [OPCJA]... [PLIK]...
wc
[OPCJA]... --files0-from=P

OPIS

Wypisuje liczbę znaków nowego wiersza, słów oraz bajtów każdego PLIKU, a także podsumowanie, jeśli podano kilka PLIKÓW. Słowo jest niezerowym łańcuchem znaków, ograniczonym odstępem.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Poniższe opcje mogą być użyte do wybrania które z liczb mają być wypisane; kolejność jest zawsze następująca: liczba znaków nowego wiersza, liczba słów, liczba znaków, liczba bajtów, maksymalna długość wiersza.
-c
, --bytes

wypisuje liczbę bajtów

-m, --chars

wypisuje liczbę znaków

-l, --lines

wypisuje liczbę znaków nowego wiersza

--files0-from=P

odczytuje wejście z plików o nazwach zakończonym znakiem NUL wypisanych w P, jeśli jako P podano -, to nazwy są odczytywane ze standardowego wejścia

-L, --max-line-length

wypisuje maksymalną szerokość wyświetlania

-w, --words

wypisuje liczbę słów

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/wc>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) wc invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent [AT] hoth.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS