Manpages

NAAM

wc - aantal bytes, woorden en regels in bestanden tonen

SAMENVATTING

wc [OPTIE]... [BESTAND]...
wc
[OPTIE]... --files0-from=LIJSTBESTAND

BESCHRIJVING

Toont het aantal regels, woorden en bytes voor elk gegeven BESTAND, plus een totaalscore als meer dan één BESTAND gegeven is. Een woord is een tekenreeks met een lengte groter dan nul, begrensd door witruimte.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND ’-’ is, wordt standaardinvoer gelezen.

Met onderstaande opties kunt u kiezen welke aantallen weergeven worden, altijd in deze volgorde: regels, woorden, tekens, bytes, maximum regellengte.
-c
, --bytes

het aantal bytes tonen

-m, --chars

het aantal tekens tonen

-l, --lines

het aantal regels tonen (in feite het aantal LF-tekens)

--files0-from=LIJSTBESTAND

invoer lezen uit de bestanden die opgesomd staan in LIJSTBESTAND, waar elke naam eindigt op een 0-byte; als LIJSTBESTAND ’-’ is, dan namen van standaardinvoer lezen

-L, --max-line-length

de maximum weergavebreedte tonen

-w, --words

het aantal woorden tonen

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door Paul Rubin en David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/wc>;
of lokaal via: info '(coreutils) wc invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS