Manpages

НАЗВА

vmstat — програма для виведення статистичних звітів щодо використання віртуальної пам’яті.

КОРОТКИЙ ОПИС

vmstat [параметри] [затримка [число]]

ОПИС

vmstat повідомляє дані щодо процесів, пам’яті, розподілу на сторінки, введення-виведення блоків, пасток, дисків та роботи процесора.

Перший створений звіт надає середні дані з часу останнього перезавантаження. Наступні звіти надають дані щодо фрагмента часу, який визначається параметром затримка. Дані звітів щодо процесів та споживання пам’яті відповідають моменту запуску програми.

ПАРАМЕТРИ

затримка

Значення затримки між оновленнями у секундах. Якщо затримки не визначено, програма виводить лише один звіт із середніми даними з часу перезавантаження.

число

Кількість оновлень. Якщо значення число не вказано і вказано значення затримка, програма починає працювати у циклічному нескінченному режимі.

-a, --active

Вивести дані щодо активної і неактивної пам’яті, якщо використовується ядро 2.5.41 або новіше.

-f, --forks

За допомогою параметра -f можна наказати програмі вивести кількість відгалужень з часу перезавантаження. Це стосується відгалужень, створених за допомогою викликів функцій fork, vfork та clone, і є еквівалентом загальної кількості створених завдань. Кожному процесу відповідає одне або декілька завдань, залежно від використання потоків обробки. Показ цього параметра під час повторних сеансів збирання даних не виконується.

-m, --slabs

Вивести slabinfo.

-n, --one-header

Виводити заголовок лише один раз, а не періодично.

-s, --stats

Вивести таблицю різноманітних лічильників подій та статистичних даних щодо споживання пам’яті. Показ цих даних під час повторних сеансів обробки даних не виконується.

-d, --disk

Вивести дані щодо використання диска (потрібне ядро 2.5.70 або новіше).

-D, --disk-sum

Вивести статистичні підсумки щодо роботи із диском.

-p, --partition пристрій

Докладні статистичні дані щодо розділу (потрібне ядро версії 2.5.70 або новішої).

-S, --unit символ

Перемикає одиницю показу виведених даних між 1000 (k), 1024 (K), 1000000 (m) та 1048576 (M) байтами. Зауважте, що це не стосується полів резервної пам’яті (si/so) або блоків (bi/bo).

-t, --timestamp

Додати до кожного рядка часову позначку.

-w, --wide

Режим широкого виведення (корисний для систем з великим об’ємом пам’яті, де у типовому режимі виведення виникають проблеми із розбиттям даних за стовпчиками). У цьому режимі програма виводить понад 80 символів у рядок.

-y, --no-first

Пропустити перший звіт із статистикою після завантаження системи.

-V, --version

Вивести дані щодо версії і завершити роботу.

-h, --help

Показати довідкові дані і завершити роботу.

ОПИС ПОЛІВ ДЛЯ РЕЖИМУ ВІРТУАЛЬНОЇ МАШИНИ

Procs
r: кількість придатних до роботи процесів (запущених або таких, що чекають на запуск).
b: кількість заблокованих процесів, які очікують на завершення введення-виведення.

Пам’ять
На показ цих даних впливає параметр --unit.
swpd: об’єм використаної резервної пам’яті.
free: об’єм невикористаної пам’яті.
buff: об’єм пам’яті, використаної для буферів.
кеш: об’єм пам’яті, використаної для кешування.
inact: об’єм неактивної пам’яті (параметр -a).
активно: об’єм активної пам’яті (параметр -a).

Свопінг
На показ цих даних впливає параметр --unit.
si: об’єм зарезервованої пам’яті, взятої з диска (/с).
so: об’єм зарезервованої пам’яті, записаної на диск (/с).

Введення-виведення
bi: кількість кібібайтів, отриманих із блокового пристрою (КіБ/с).
bo: кількість кібібайтів, надісланих на блоковий пристрій (КіБ/с).

Система
in: кількість переривань за секунду, включно із перериваннями годинника.
cs: кількість перемикань контекстів за секунду.

Процесор
Відсоткові значення загального часу використання процесора.
us: час, витрачений на виконання коду, який не є кодом ядра (час користувача, разом з часом nice).
sy: час, витрачений на виконання коду ядра (системний час).
id: час, витрачений на бездіяльність. До ядра Linux 2.5.41 включав час на очікування введення-виведення.
wa: час, витрачений на очікування введення-виведення. До ядра Linux 2.5.41 його було включено до часу бездіяльності.
st: час, запозичений з віртуальної машини. До ядра Linux 2.6.11 позначався як час невідомого призначення.
gu: час, витрачений на виконання коду гостьової системи KVM (час гостьової системи, включно із nice гостьової системи).

ОПИС ПОЛІВ ДЛЯ РЕЖИМУ ДИСКА

Читання
загалом: загальна кількість успішних читань.
об’єднано: групові читання (такі, які дають один сеанс введення-виведення).
сектори: кількість успішно прочитаних секторів.
мс: час, витрачений на читання, у мілісекундах.

Записи
загалом: загальна кількість успішних записів.
об’єднано: групові записи (такі, які дають один сеанс введення-виведення).
сектори: кількість успішно записаних секторів.
мс: час, витрачений на запис, у мілісекундах.

Введення-виведення
пот.: поточні дії з введення-виведення
с: секунди, витраченні на введення-виведення

ОПИС ПОЛІВ ДЛЯ РЕЖИМУ РОЗДІЛУ ДИСКА

чит.: загальне кількість читань, виданих для цього розділу
чит. секторів: загальна кількість читань секторів для розділу
запис: загальна кількість записів, виданих для цього розділу
запитаних записів: загальна кількість запитів щодо запису, які було надіслано для розділу

ОПИС ПОЛІВ ДЛЯ РЕЖИМУ ЧАСТИН

У режимі частин буде показано статистичні дані для окремої частини. Щоб дізнатися більше про це, див. slabinfo(5)

кеш: назва кешу
числ: кількість поточних активних об’єктів
загалом: загальна кількість доступних об’єктів
розмір: розмір кожного з об’єктів
сторінки: кількість сторінок з принаймні одним активним об’єктом

ЗАУВАЖЕННЯ

vmstat потребує доступу до файлів у /proc. -m потребує доступу до читання /proc/slabinfo, якого може не бути у звичайних користувачів. Параметри монтування /proc, зокрема subset=pid, також можуть впливати на перелік виведених даних.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

free(1), iostat(1), mpstat(1), ps(1), sar(1), top(1), slabinfo(5)

Як надіслати звіт про вади

Про вади, будь ласка, повідомляйте на адресу procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org