Manpages

NAAM

dir - list directory contents

SAMENVATTING

dir [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Toont informatie over de gegeven BESTANDen (standaard over de huidige map). De items worden alfabetisch gesorteerd als geen van de opties -cftuvSUX noch --sort gegeven is.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-a
, --all

ook de namen tonen die beginnen met een ’.’

-A, --almost-all

als -a, maar de items ’.’ en ’..’ weglaten

--author

(met -l) de auteur van elk bestand tonen

-b, --escape

niet-grafische tekens tonen als codes in C-stijl

--block-size=GROOTTE

with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., ’--block-size=M’; see SIZE format below

-B, --ignore-backups

geen namen tonen die eindigen op ’~’

-c

met -lt: op ’ctime’ sorteren en deze tonen (de tijd van de laatste statusinformatiewijziging); met -l: op naam sorteren en ’ctime’ tonen; anders: op ’ctime’ sorteren, recentste eerst

-C

de items in kolommen presenteren

--color[=WANNEER]

bestandstypen met kleuren onderscheiden; WANNEER is ’always’ (altijd), ’never’ (nooit), of ’auto’ (uitvoerapparaatafhankelijk); zie hieronder voor meer informatie

-d, --directory

alleen mapnamen tonen, niet hun inhoud, en symbolische koppelingen niet volgen

-D, --dired

uitvoer produceren voor de ’dired’-modus van Emacs

-f

hetzelfde als -aU zonder -ls --color

-F, --classify

achter elk item het type aanduiden (één van */=>@|)

--file-type

idem, maar ’*’ niet tonen

--format=WOORD

te gebruiken opmaak; WOORD kan zijn ’commas’ (-m), ’across’ of ’horizontal’ (-x), ’vertical’ (-C), ’long’ of ’verbose’ (-l), ’single-column’ (-1)

--full-time

hetzelfde als -l --time-style=full-iso

-g

als -l, maar geen eigenaar tonen

--group-directories-first

mappen vóór bestanden groeperen;

kan aangevuld worden met een --sort, maar gebruik van --sort=none of -U deactiveert groepering

-G, --no-group

in a long listing, don’t print group names

-h, --human-readable

with -l and -s, print sizes like 1K 234M 2G etc.

--si

idem, maar machten van 1000 i.p.v. 1024 gebruiken

-H, --dereference-command-line

symbolische koppelingen op opdrachtregel volgen

--dereference-command-line-symlink-to-dir

symbolische koppelingen op opdrachtregel

die naar een map verwijzen volgen

--hide=PATROON

de namen die voldoen aan PATROON niet tonen (geldt niet samen met -a of -A)

--hyperlink[=WANNEER]

hyperlink file names; WHEN can be ’always’ (default if omitted), ’auto’, or ’never’

--indicator-style=WOORD

op deze wijze achter elk item het type aanduiden; WOORD kan zijn: ’none’ (standaard), ’slash’ (-p), ’file-type’ (--file-type) of ’classify’ (-F)

-i, --inode

het indexnummer van elk bestand tonen

-I, --ignore=PATROON

de namen die voldoen aan PATROON niet tonen

-k, --kibibytes

default to 1024-byte blocks for disk usage; used only with -s and per directory totals

-l

uitgebreide bestandsinformatie tonen

-L, --dereference

bij het tonen van bestandsinformatie voor eensymbolische koppeling, de informatie over hetbestand waar de koppeling naar verwijst tonenin plaats van over de koppeling zelf

-m

geen kolommen maar kommagescheiden lijst tonen

-n, --numeric-uid-gid

als -l, met numerieke gebruikers- en groeps-ID’s

-N, --literal

de itemnamen tonen zonder aanhalingen of escapes

-o

als -l, maar groepsinformatie niet tonen

-p, --indicator-style=slash

een ’/’-indicator achter mapnamen toevoegen

-q, --hide-control-chars

een ’?’ tonen in plaats van niet-grafische tekens

--show-control-chars

niet-grafische tekens tonen zoals ze zijn (standaard, tenzij uitvoer naar terminal gaat)

-Q, --quote-name

itemnamen omsluiten met aanhalingstekens

--quoting-style=WOORD

use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)

-r, --reverse

de sorteervolgorde omdraaien

-R, --recursive

submappen recursief tonen

-s, --size

toegewezen aantal blokken tonen voor ieder bestand

-S

op bestandsgrootte sorteren (grootste eerst)

--sort=WIJZE

te gebruiken sorteerwijze; WIJZE kan zijn: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)

--time=SOORT

change the default of using modification times; access time (-u): atime, access, use; change time (-c): ctime, status; birth time: birth, creation;

with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)

--time-style=SOORT

time/date format with -l; see TIME_STYLE below

-t

sort by time, newest first; see --time

-T, --tabsize=AANTAL

te gebruiken tabbreedte in plaats van 8

-u

met -lt: op toegangstijd sorteren en deze tonen; met -l: toegangstijd tonen en op naam sorteren; anders: op toegangstijd sorteren (nieuwste eerst)

-U

de items ongesorteerd tonen, op plaatsingsvolgorde

-v

logisch sorteren op (versie)nummers in de naam

-w, --width=BREEDTE

te gebruiken schermbreedte; 0 betekent onbegrensd

-x

de items per regel tonen i.p.v. in kolommen

-X

alfabetisch sorteren op bestandsextensie

-Z, --context

beveiligingscontext van elk bestand tonen

-1

één item per regel tonen; onderdruk ’\n’ met -q of -b

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with ’posix-’ takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

Het gebruik van kleuren om bestandstypes te onderscheiden kan uitgeschakeld worden met --color=never (standaard). Met --color=auto produceert ’ls’ alleen kleurcodes als standaarduitvoer verbonden is met een terminal. Omgevingsvariabele LS_COLORS kan deze instellingen wijzigen. Gebruik het commando ’dircolors’ om deze variabele in te stellen.

De afsluitwaarde is:

0

indien OK,

1

bij kleine problemen (bijv. geen toegang tot een submap),

2

bij serieuze problemen (bijv. geen toegang tot argument op opdrachtregel)

AUTEUR

Geschreven door Richard M. Stallman en David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/dir>;
of lokaal via: info '(coreutils) dir invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.