Manpages

İSİM

uucp − Unix'den Unix'e kopyalama

KULLANIM

uucp [ seçenekler ] kaynak−dosya hedef−dosya
uucp
[ seçenekler ] kaynak−dosya... hedef−dizin

AÇIKLAMA

uucp komutu dosyaları sistemler arasında kopyalar. Her bir dosya argümanı ya yerel makinedeki ya da

sistem!dosyayolu

şeklinde belirtilen uzak bir makinedeki bir dosyayoludur. Birinci kullanım şeklinde, birinci dosya içeriği ikinci dosyaya yazılır. İkinci şekilde ise her kaynak dosya, hedef dizine kopyalanır.

Aşağıdaki komut kullanılarak bir dosya sistem1 üzerinden sistem2'ye veya sistem2'den aktarılabilir.

sistem1!sistem2!dosyayolu

/ veya ~ ile başlamayan dosya yolları geçerli dizin içinde kabul edilir (−W veya −−noexpand seçenekleri belirtilmediği sürece). Ortaya çıkan yeni yolun uzak sistem içinde bulunması bir zorunluluk değildir. Sadece bir ~ ile başlayan yol ismi genel UUCP dizininde, ~kullanıcı_adı şeklinde belirtilen bir yol ismi ise kullanıcı_adı olarak belirtilen kullanıcının ev dizininde başlar. Bazı kabuklarda ~ işareti yerel ev dizini olarak kabul edilir ve uucp bunu atlayabilir, bu nedenle ~ işaretini tırnak içinde kullanmak daha iyi bir yöntemdir.

? * [ ] karakterleri kabuk metakarakterleri olarak yorumlanabilirler. Bu sistemlerde, bu işaretleri tırnak içine alarak uucp'den önce kabuğun devreye girerek bunları yorumlaması önlenir.

Kopyalama hemen yapılmaz, uucico(8) artalan süreci için kuyruğa alınır. Eğer −r ya da −−nouucico seçenekleri kullanılmazsa uucico(8) süreci hemen devreye girer. Her durumda uzaktaki sistem kopyalanacak dosyaları çağırır.

SEÇENEKLER

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
−c
, −−nocopy

Yerel kaynak dosyalarını spool dizinine kopyalamaz. Eğer bu dosyalar uucico(8) artalan süreci tarafından işleme sokulmadan kaldırmışsa, kopyalama başarısız olur. Dosyalar uucico(8) artalan süreci ve komutu kullanan kullanıcı tarafından okunabilir olmalıdır.

−C, −−copy

Yerel kaynak dosyalarını spool dizinine kopyalar. Öntanımlıdır.

−d, −−directories

Kopyalama sırasında gerekli dizinlerin hepsi oluşturulur. Öntanımlıdır.

−f, −−nodirectories

Eğer hedef yolda gerekli dizinler eksik ise kopyalama yapılmaz.

−R, −−recursive

Eğer herhangi bir kaynak dosya adı bir dizin ise, bunların içerikleri de hedefe kopyalanır (hedefin kendisi de dizin olmalıdır).

−g derece, −−grade derece

Aktarılacak dosyanın önceliğini belirler. Yüksek dereceli işlemler ilk önce yapılır. Dereceler 0 ... 9 A ... Z ve a ... z olarak yüksek dereceliden küçüğe doğru sıralanır.

−m, −−mail

Dosya aktarım işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını mail(1) uygulamasını kullanarak bildirir.

−n kullanıcı, −−notify kullanıcı

Uzak sistemde belirtilen kullanıcıya dosya transferinin tamamlanıp tamamlanmadığını mail(1) uygulamasını kullanarak bildirir.

−r, −−nouucico

uucico(8) artalan sürecini hemen başlatmaz, transfer işlemini daha sonra yapmak üzere dosyayı kuyruğa koyar.

−j, −−jobid

İş kimliğini standart çıktıya basar. Bu iş daha sonra iş kimliği −k seçeneğine belirtilerek uustat(1) ile iptal edilebilir. Bazı karmaşık işlemlerde ayrı satırlarda birden fazla iş kimliği üretilebilir. Örneğin;

uucp sist1!~kull1/dosya1 sist2!~kull2/dosya2 ~kull3
Bu işlem değişik biri sist1 diğeri sist2 için olmak üzere iki adet iş üretir.

−W, −−noexpand

Uzaktaki yol isimlerine geçerli dizin ismini eklemez.

−t, −−uuto

Bu seçenek uuto kabuk betiği tarafından kullanılır. Bu uucp'nin en son argümanının sistem!kullanıcı olarak kabul edilmesini sağlar. Dosyalar uzaktaki sistemin ~/receive/kullanıcı/yerel dizinine gönderilir. Burada kullanıcı en son argümandan alınır, yerel ise yerel uucp sisteminin adıdır. Ayrıca −−notify kullanıcı seçeneği kullanılmış gibi bu seçenekle ilgili işlemi gerçekleştirir.

−x tür, −−debug tür

Belirtilen hata ayıklama türlerini etkinleştirir. Tanınan hata ayıklama türleri şunlardır: abnormal, chat, handshake, uucp−proto, proto, port, config, spooldir, execute, incoming, outgoing. uucp için sadece abnormal, config, spooldir ve execute türleri anlamlıdır.

Virgül ile ayrılmış birden fazla tür verilebileceği gibi birden fazla −−debug seçeneği de kullanılabilir. Ayrıca sayı verilerek de yukarıdaki listede belirtilen türlerin seçimi sağlanabilir. Liste sıralamasına uymak zorundasınız. Örneğin, −−debug 2 ile −−debug abnormal,chat aynıdır.

−I dosya, −−config dosya

Kullanılacak yapılandırma dosyasını belirtir. Bu seçenek uucp'nin derlenme şekline bağlı olarak geçerli olmayabilir.

−−help

Seçeneklerin bir özetini gösterir ve çıkar.

−v, −−version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

İLGİLİ DOSYALAR

Dosya isimleri derleme sırasında veya yapılandırma dosyası tarafından değiştirilebilir. Bu nedenle aşağıdaki isimler tahminidir.

/etc/uucp/config − yapılandırma dosyası
/etc/uucp/oldconfig/ − Diğer yapılandırma dosyası (HDB ya da V2 biçimi)
/var/spool/uucp − UUCP spool dizini.
/var/log/uucp/Log − UUCP günlük dosyası.
/var/spool/uucppublic − Öntanımlı UUCP genel dizini.

İLGİLİ BELGELER

mail(1), uux(1), uustat(1), uucico(8).

YAZILIM HATALARI

Bazı seçenekler uzak sistem üzerindeki uucico(8) artalan sürecinin yeteneklerine bağlıdır.

−n ve −m seçenekleri iki uzak sistem arasında kopyalamada çalışmamaktadır.

Dosya kipleri, çalıştırma biti haricinde korunmaz. Sonuç dosya uucp kullanıcısı tarafından sahiplenilir.

YAZAN

Ian Lance Taylor <ian (at) airs.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

Erdal Yazıcıoğlu <erdal.yazicioglu (at) gbhl.org.tr>, Şubat 2004