Manpages

NAAM

utime, utimes − verander toegang en/of verander tijden van een "inode"

OVERZICHT

#include <sys/types.h>
#include <utime.h>

int utime(const char *bestandnaam, struct utimbuf *buf);

#include <sys/time.h>

int utimes(char *bestandnaam, struct timeval *tvp);

BESCHRIJVING

utime veranderd de toegangs- en verander- tijden van een "inode", opgegeven in bestandnaam naar de actime en modtime velden van buf respectievelijk. Als buf NULL is, dan worden de toegangs- en verander- tijden van het bestand naar de huidige tijd gezet. De utimbuf structuur is:

struct utimbuf {
time_t actime; /* toegangs tijd */
time_t modtime; /* verander tijd */
};

In de Linux DLL 4.4.1 bibliotheken is utimes gewoon een wikkel {eng: wrapper} voor utime: tvp[0].tv_sec is actime, en tvp[1].tv_sec is modtime. De timeval structuur is:

struct timeval {
long tv_sec; /* seconden */
long tv_usec; /* microseconden */
};

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven, en errno wordt passend gezet.

FOUTEN

Andere fouten kunnen optreden.

EACCES

{toegang} toestemming om een bestand te schrijven wordt geweigerd.

ENOENT

{geen ingang} bestandnaam bestaat niet.

VOLDOET AAN

utime: SVr4, SVID, POSIX. SVr4 beschrijft extra fouttoestanden EFAULT, EINTR, ELOOP, EMULTIHOP, ENAMETOOLONG, ENOLINK, ENOTDIR, ENOLINK, ENOTDIR, EPERM, EROFS.
utimes
: BSD 4.3

ZIE

stat(2) {status}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: utime.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS