Manpages

NAZWA

uptime - informacja, jak długo działa system.

SKŁADNIA

uptime [opcje]

OPIS

uptime w pojedynczej linii podaje następujące informacje: bieżący czas; czas, jak długo działa system; liczbę aktualnie zalogowanych użytkowników; średnie obciążenie systemu dla ostatnich 1, 5 i 15 minut.

Są to te same informacje, które zawiera linia nagłówka wyświetlana przez polecenie w(1).

Średnie obciążenie systemu to średnia liczba procesów w stanie działającym lub nieprzerywalnym. Proces jest w stanie działającym, kiedy używa procesora lub oczekuje na procesor. Proces jest w stanie nieprzerywalnym, kiedy oczekuje na jakiś dostęp we/wy, np. na dysk. Średnie są obliczane dla trzech okresów czasu. Nie są normalizowane pod kątem liczby procesorów w systemie, więc średnie obciążenie 1 oznacza, że system jednoprocesorowy jest obciążony cały czas, podczas gdy system 4-procesorowy jest bezczynny przez 75% czasu.

OPCJE

-p, --pretty

wyświetlenie czasu działania w ładnym formacie

-h, --help

wyświetlenie tego opisu

-s, --since

początek czasu działania systemu w formacie rrrr-mm-dd GG:MM:SS

-V, --version

wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie

PLIKI

/var/run/utmp

informacja o tym, kto jest obecnie zalogowany

/proc

informacje o procesach

AUTORZY

Program uptime napisali greenfie [AT] gauss.edu">Larry Greenfield oraz johnsonm [AT] sunsite.edu">Michael K. Johnson

ZOBACZ TAKŻE

ps(1), top(1), utmp(5), w(1)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org

COMMENTS