Manpages

JMÉNO

unlink − zavolá funkci unlink, aby odstranil určený soubor

POUŽITÍ

unlink SOUBOR
unlink
VOLBA

POPIS

zavolá funkci unlink, aby odstranil určený SOUBOR.

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal Michael Stone.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

unlink(2)

Úplná dokumentace programu unlink je udržována ve formátu Texinfo. Pokud jsou programy info a unlink správně nainstalovány, měl by příkaz

info coreutils ’unlink invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.