Manpages

NAZWA

uname − wyświetla informacje o systemie

SKŁADNIA

uname [OPCJA]...

OPIS

Wyświetla informacje o systemie. Bez OPCJI działa jak z opcją −s.
−a
, −−all

wyświetla wszystkie informacje w poniższej kolejności, poza tym, że wynik opcji −p i −i nie jest wyświetlany, jeśli jest nieznany

−s, −−kernel−name

wyświetla nazwę jądra

−n, −−nodename

wyświetla sieciową nazwę systemu

−r, −−kernel−release

wyświetla numer wydania jądra

−v, −−kernel−version

wyświetla wersję jądra

−m, −−machine

wyświetla nazwę sprzętu (architekturę) komputera

−p, −−processor

wyświetla typ procesora (nieprzenośne)

−i, −−hardware−platform

wyświetla platformę sprzętową (nieprzenośne)

−o, −−operating−system

wyświetla system operacyjny

−−help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

−−version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu uname proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

arch(1), uname(2)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/uname>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) uname invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica [AT] post.pl>, Robert Luberda (PTM) <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

COMMENTS