Manpages

NAZWA

uname - wyświetla informacje o systemie

SKŁADNIA

uname [OPCJA]...

OPIS

Wyświetla informacje o systemie. Bez OPCJI działa jak z opcją -s.
-a
, --all

wyświetla wszystkie informacje w poniższej kolejności, poza tym, że wynik opcji -p i -i nie jest wyświetlany, jeśli jest nieznany

-s, --kernel-name

wyświetla nazwę jądra

-n, --nodename

wyświetla sieciową nazwę systemu

-r, --kernel-release

wyświetla numer wydania jądra

-v, --kernel-version

wyświetla wersję jądra

-m, --machine

wyświetla nazwę sprzętu (architekturę) komputera

-p, --processor

wyświetla typ procesora (nieprzenośne)

-i, --hardware-platform

wyświetla platformę sprzętową (nieprzenośne)

-o, --operating-system

wyświetla system operacyjny

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

arch(1), uname(2)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/uname>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) uname invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS