Manpages

NIMI

uname − näytä järjestelmän tiedot

YLEISKATSAUS

uname [−snrvma] [−−sysname] [−−nodename] [−−release] [−−machine] [−−all] [−−help] [−−version]

KUVAUS

Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä, ja se saattaa olla epätarkka ja puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

Tämä manuaalisivu dokumentoi uname-ohjelman GNU-version. uname näyttää tietoja koneesta ja käyttöjärjestelmästä, jossa sitä käytetään. Jos optioita ei ole annettu, uname toimii samoin kuin se toimisi −s -option kanssa. Jos annetaan monta optiota tai optio −a, valitut tiedot näytetään välilyönneillä erotettuna järjestyksessä ’snrvm’.

OPTIOT
−m, −−machine

Näytä koneen (laitteiston) tyyppi.

−n, −−nodename

Näytä koneen verkossa käytettävä nimi.

−r, −−release

Näytä käyttöjärjestelmän julkaisunumero.

−s, −−sysname

Näytä käyttöjärjestelmän nimi.

−v

Näytä käyttöjärjestelmän versio.

−a, −−all

Näytä kaikki yllä oleva tieto.

−−help

Näytä lyhyt ohje optioista vakiotulosteessa.

−−version

Näytä versiotiedot vakiotulosteessa.

COMMENTS