Manpages

NAAM

umask − zet bestand maken masker.

OVERZICHT

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>

mode_t umask(mode_t masker);

BESCHRIJVING

umask zet het gebruikers masker "umask" naar mask & 0777.

De "umask" wordt gebruikt door open(2) om de eerste bestand toestemmingen voor een nieuw gemaakt bestand te zetten. Nauwkeuriger: toestemmingen in het umask worden uit gezet in het toestand {eng: mode} argument van open(2) (dus, de algemene standaard waarde van 022 resulteert in dat nieuwe bestanden gemaakt worden met toestemmingen 0666 & ~022 = 0644 = rw-r--r-- in het gewoonlijke geval waar de toestand gegeven werd als 0666, bijvoorbeeld)

TERUGGEEF WAARDE

Deze systeem aanroep lukt altijd en de vorige waarde van het masker wordt teruggegeven.

VOLDOET AAN

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZIE

creat(2) {maak}, open(2) {openen}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: umask.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS