Manpages

NIMI

tail − tulostaa lopun tiedostoista

YLEISKATSAUS

tail [−c [+]N[bkm]] [−n [+]N] [−fqv] [−−bytes=[+]N[bkm]] [−−lines=[+]N] [−−follow] [−−quiet] [−−silent] [−−verbose] [−−help] [−−version] [tiedosto...]

tail [{−,+}Nbcfklmqv] [tiedosto...]

KUVAUS

Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä ja se voi olla virheellinen tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen ohjeisto.

Tämä käsikirja kuvaa GNU-versiota käskystä tail. tail tulostaa lopun (oletuksena 10 riviä) jokaisesta annetusta tiedostosta. Jos tiedostoja ei ole annettu tai parametriksi annetaan tiedosto ’−’, luetaan vakiosyötettä. Jos annetaan useampi kuin yksi tiedosto, tiedoston nimi tulostetaan ennen alkua ympäröitynä ’==>’:lla ja ’<==’:lla.

GNU tail voi tulostaa kuinka paljon tahansa dataa toisin kuin Unix-versio, joka käyttää kiinteän kokoista puskuria. Sillä ei ole −r optiota (tulosta takaperin). Takaperintulostus on oikeastaan eri asia kuin tiedoston lopun tulostaminen. BSD tail voi kääntää takaperin vain tiedostoja, jotka ovat enimmillään puskurin kokoisia, joka yleensä on 32 kilotavua. Luotettava ja joustavampi tapa kääntää tiedostoja takaperin on GNU tac komento.

OPTIOT
tail
hyväksyy kaksi tapaa antaa parametreja: uuden, jossa numerot ovat parametrien perässä ja vanhan, jossa parametreja edeltää ’+’ tai ’−’ ja mahdollinen numero.

Jos numero (’N’) alkaa ’+’:lla, tail alkaa tulostamisen kohdasta N tiedoston alusta lukien.
−c N, −−bytes N

Tulosta N tavua lopusta. N on nollasta poikkeava kokonaisluku, jota mahdollisesti seuraa yksikkötunnus.

b

512-tavyn yksiköitä

k

1-kilotavun yksiköitä.

m

1-megatavun yksiköitä.

−f, −−follow

Yritä lukea loputtomasti tiedoston loppua, olettamuksena että tiedosto kasvaa. Hylätään, jos luetaan vakiosyötettä. Jos useampi kuin yksi tiedosto on annettu parametreiksi, tail tulostaa otsikon aina, kun se saa syötteen uudesta tiedostosta, jotta ilmenisi mistä tiedostosta syöte on peräisin.

−l, −n N, −−lines N

Tulosta viimeiset N riviä. −l tunnistetaan vain vanhaa optiotapaa käytettäessä.

−q, −−quiet, −−silent

Ei koskaan tulosta tiedoston nimeä.

−v, −−verbose

Tulostaa aina tiedoston nimen.

−−help

Tulostaa käyttöohjeen ja lopettaa palauttaen onnistumista merkitsevän paluuarvon.

−−version

Tulostaa versiotiedot ja lopettaa.

COMMENTS