Manpages

NAAM

swapon, swapoff - start/stop swap naar bestand/apparaat

SAMENVATTING

#include <unistd.h>
#include <sys/swap.h>

int swapon(const char *pad, int swapvlaggen);
int swapoff(const char *
pad);

BESCHRIJVING

swapon() zet het swap gebied naar het bestand of blok apparaat opgegeven met pad. swapoff() stopt swap naar het bestand of blok apparaat opgegeven met pad.

If the SWAP_FLAG_PREFER flag is specified in the swapon() swapflags argument, the new swap area will have a higher priority than default. The priority is encoded within swapflags as:

(prio << SWAP_FLAG_PRIO_SHIFT) & SWAP_FLAG_PRIO_MASK

If the SWAP_FLAG_DISCARD flag is specified in the swapon() swapflags argument, freed swap pages will be discarded before they are reused, if the swap device supports the discard or trim operation. (This may improve performance on some Solid State Devices, but often it does not.) See also NOTES.

These functions may be used only by a privileged process (one having the CAP_SYS_ADMIN capability).

Prioriteit
Elk swap gebied heeft een prioriteit, of hoog of laag. De standaard prioriteit is laag. Binnen de lage prioriteit gebieden hebben nieuwere gebieden nog lagere prioriteit dan oudere.

Alle prioriteiten gezet met swapvlaggen zijn hoge-prioriteit, hoger dan standaard. Ze mogen elke niet-negatieve waarde gekozen door de aanroeper. Hogere nummers betekenen hogere prioriteit.

Swap pagina’s worden toegewezen van gebieden in prioriteit volgorde, hoge prioriteit eerst voor gebieden met verschillende prioriteiten: een hoger-prioriteit gebied wordt verbruikt voordat een lager-prioriteit gebied wordt gebruikt. Als twee of meer gebieden dezelfde prioriteit hebben, en als het de hoogste beschikbare prioriteit is, dan worden pagina’s toegewezen op een rondedans basis tussen hen.

Vanaf Linux 1.3.6, volgt de kernel gewoonlijk deze regels, maar er zijn uitzonderingen.

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

EBUSY

(for swapon()) The specified path is already being used as a swap area.

EINVAL

Wordt teruggegeven als pad bestaat, maar nóg een normale pad is, nóg een blok apparaat.

EINVAL

(swapon()) The indicated path does not contain a valid swap signature or resides on an in-memory filesystem such as tmpfs(5).

EINVAL (sinds Linux 3.4)

(swapon()) An invalid flag value was specified in swapflags.

EINVAL

(swapoff()) path is not currently a swap area.

ENFILE

De grens aan het aantal open bestanden van het systeem is bereikt.

ENOENT

Wordt teruggegeven als pad niet bestaat.

ENOMEM

Wordt teruggegeven als er onvoldoende geheugen is om swap te starten.

EPERM

The caller does not have the CAP_SYS_ADMIN capability. Alternatively, the maximum number of swap files are already in use; see NOTES below.

VOLDOET AAN

Deze functies zijn Linux-eigen en zouden niet gebruikt moeten worden in programma’s die draagbaar bedoeld zijn. Het tweede swapvlaggen argument werd ingevoerd in Linux 1.3.2.

OPMERKINGEN

Het schijf-gedeelte (partitie) moet voorbereidt worden met mkswap(8).

There is an upper limit on the number of swap files that may be used, defined by the kernel constant MAX_SWAPFILES. Before kernel 2.4.10, MAX_SWAPFILES has the value 8; since kernel 2.4.10, it has the value 32. Since kernel 2.6.18, the limit is decreased by 2 (thus: 30) if the kernel is built with the CONFIG_MIGRATION option (which reserves two swap table entries for the page migration features of mbind(2) and migrate_pages(2)). Since kernel 2.6.32, the limit is further decreased by 1 if the kernel is built with the CONFIG_MEMORY_FAILURE option.

Discard of swap pages was introduced in kernel 2.6.29, then made conditional on the SWAP_FLAG_DISCARD flag in kernel 2.6.36, which still discards the entire swap area when swapon() is called, even if that flag bit is not set.

ZIE OOK

mkswap(8), swapoff(8), swapon(8)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.07 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.