Manpages

NAZWA

su − zmiana identyfikatora użytkownika lub uzyskanie praw superużytkownika

SKŁADNIA

su [] [nazwa_użytkownika [argumenty]]

OPIS

su służy do stawania się innym użytkownikiem w trakcie własnej sesji. Wywołanie bez nazwy użytkownika, domyślnie oznacza dla su próbę stania się superużytkownikiem. Opcjonalnym argumentem można posłużyć się do zasymulowania rzeczywistego rozpoczynania sesji pracy. Pozwala to na utworzenie środowiska użytkownika. podobnego do tego, jakie występuje przy bezpośrednim zgłoszeniu użytkownika w systemie.

Po nazwie użytkownika mogą wystąpić dodatkowe argumenty. Zostaną one dostarczone powłoce zgłoszeniowej użytkownika. W szczególności, argument −c spowoduje, że następny argument zostanie potraktowany jak polecenie przez większość interpretatorów poleceń. Polecenie zostanie wykonane przez powłokę wymienioną w /etc/passwd dla docelowego użytkownika.

Użytkownik pytany jest o odpowiednie hasło, jeśli takowe istnieje. Nieprawidłowe hasło spowoduje wypisanie komunikatu o błędzie. Wszystkie próby, udane i nieudane, są rejestrowane do celów wykrywania nadużyć w systemie.

Nowej powłoce przekazywane jest bieżące środowisko. Wartość $PATH dla zwykłych użytkowników ustawiana jest na /bin:/usr/bin, zaś dla superużytkownika na /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin. Można to zmienić przy pomocy definicji ENV_PATH i ENV_SUPATH w /etc/login.defs. Logowanie do podsystemu jest wykazywane przez obecność "*" jako pierwszego znaku powłoki zgłoszeniowej. Podany katalog domowy zostanie potraktowany jako katalog główny nowego systemu plików, do którego użytkownik się zaloguje.

PRZESTROGI

Niniejsza wersja su posiada wiele opcji kompilacji, z których tylko część będzie mieć zastosowanie w danej instalacji.

PLIKI

/etc/passwd

− informacje o kontach użytkowników

/etc/shadow

− zakodowane hasła i informacje o ich ważności

ZOBACZ TAKŻE

login(1), sh(1), login.defs(5), suauth(5)

AUTOR

Julianne Frances Haugh <jockgrrl [AT] ix.com>

COMMENTS