Manpages

JMÉNO

su − spustí shell pod jiným uživatelským a skupinovým ID

POUŽITÍ

su [−flmp] [−c příkaz] [−s shell] [−−login] [−−fast] [−−preserve−environment] [−−command=příkaz] [−−shell=shell] [−] [−−help] [−−version] [uživatel [arg...]]

POPIS

Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu su. Příkaz su umožňuje, aby se uživatel dočasně stal jiným uživatelem. Spustí shell s reálným a efektivním user ID, group ID, i skupinami, jichž je zadaný uživatel členem. Pokud není zadán uživatel, dosadí se root, superuživatel. Jméno shellu je převzato ze souboru /etc/passwd. Pokud v /etc/passwd jméno shellu není, použije se /bin/sh. Pokud má uživatelský účet heslo, a příkaz su není spuštěn pod reálným user ID 0 (tj. superuživatelem), bude požadovat zadání hesla.

Příkaz su implicitně nemění aktuální adresář. Nastavuje proměnné prostředí ’HOME’ a ’SHELL’ podle údajů z /etc/passwd a pokud zadaný uživatel není superuživatelem, nastaví proměnné ’USER’ a ’LOGNAME’ na uživatel. Implicitně není spuštěný shell login shellem.

Jsou−li zadány další argumenty, budou předány jako argumenty shellu.

Příkaz su nezpracovává speciálně /bin/sh nebo ostatní shelly (nastavením argv[0] na "−su", předáním volby ’−c’ pouze jistým shellům, atd.).

Na systémech se syslog démonem může být příkaz su přeložen tak, aby zaznamenával pomocí syslogu neúspěšná a volitelně i úspěšná vyvolání příkazu su.

VOLBY
−c příkaz, −−command=příkaz

Místo odstartování interaktivního shellu předá příkaz s volbou −c jako jediný příkazový řádek shellu.

−f, −−fast

Předá shellu volbu −f. Tuto volbu je pravděpodobně vhodné používat pouze pro shelly csh a tcsh, u nichž zabrání provedení startovacího souboru (.cshrc). U shellů vycházejících z Bourne shellu volba −f zakazuje expanzi žolíkových znaků, což obecně není žádoucí.

−−help

Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

−, −l, −−login

Spustí shell jako login shell. To znamená, že nebude nastaven obsah žádných proměnných prostředí kromě ’TERM’, ’HOME’, a ’SHELL’ (které budou nastaveny, jak je popsáno výše), ’USER’ a ’LOGNAME’ (které budou nastaveny i pro superuživatele jak je popsáno výše). Proměnná prostředí ’PATH’ bude nastavena na hodnotu definovanou při překladu. Aktuální adresář bude nastaven na domovský adresář; před jméno shellu bude předřazen znak "−", který způsobí, že bude zpracován startovací soubor nebo soubory.

−m, −p, −−preserve−environment

Nebude měnit proměnné prostředí ’HOME’, ’USER’, ’LOGNAME’ ani ’SHELL’. Je chybou, pokud uživatel, který spustil příkaz su není superuživatel a přitom má nový uživatel omezený shell. Jinak se spustí místo uživatelova shellu z /etc/passwd shell zadaný v proměnné prostředí ’SHELL’. Omezený shell je takový, který není uveden v souboru /etc/shells, nebo v zakompilován seznamu souborů, pokud /etc/shells neexistuje. Chování příkazu su s touto volbou lze změnit volbami −−login a −−shell (má přednost před hodnotou proměnné prostředí SHELL).

−s, −−shell shell

Spustí zadaný shell místo uživatelova shellu z /etc/passwd. Je chybou, pokud uživatel, který spustil su není superuživatel a přitom shell nového uživatele uvedený v /etc/passwd je omezený.

−−version

Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.

COMMENTS