Manpages

NAZWA

stdbuf - uruchamia polecenie ze zmodyfikowanymi operacjami buforowania jego standardowych strumieni

SKŁADNIA

stdbuf OPCJA... POLECENIE

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-i
, --input=TRYB

dostosowuje buforowanie standardowego strumienia wejścia

-o, --output=TRYB

dostosowuje buforowanie standardowego strumienia wyjścia

-e, --error=TRYB

dostosowuje buforowanie standardowego strumienia błędów

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeżeli TRYBEM jest L, to dany strumień będzie buforowany wierszami. Opcji tej nie można użyć do standardowego wejścia.

Jeżeli TRYBEM jest 0, to dany strumień nie będzie buforowany.

Otherwise MODE is a number which may be followed by one of the following: KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, and so on for G, T, P, E, Z, Y. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on. In this case the corresponding stream will be fully buffered with the buffer size set to MODE bytes.

UWAGA: Jeśli POLECENIE dostosowuje sposób buforowania swoich standardowych strumieni (robi to np. tee), to przesłoni ono odpowiednie zmiany dokonane przez stdbuf. Także niektóre filtry (np. dd i cat itd.) nie używają strumieni do wejścia/wyjścia i nie zostaną one wówczas zmienione przez ustawienia programu stdbuf.

PRZYKŁADY

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ' ' -f1 | uniq
This will immediately display unique entries from access.log

BŁĘDY

Na platformach GLIBC określenie rozmiaru bufora np. używanie trybu w pełni buforowanego, spowoduje wykonanie niezdefiniowanej operacji.

AUTOR

Napisane przez Padraiga Bradyego.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) stdbuf invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS