Manpages

NAAM

stdbuf - Run COMMAND, with modified buffering operations for its standard streams.

SAMENVATTING

stdbuf OPTIE... COMMANDO

BESCHRIJVING

Run COMMAND, with modified buffering operations for its standard streams.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-i
, --input=MODUS

de standaardinvoer-streambuffering aanpassen

-o, --output=MODUS

de standaarduitvoer-streambuffering aanpassen

-e, --error=MODUS

de standaardfoutuitvoer-streambuffering aanpassen

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Als MODUS ’L’ is, zal de overeenkomende stream regelgebufferd zijn. Deze modus is ongeldig voor standaardinvoer.

Als MODUS ’0’ is, zal de overeenkomstige stream ongebufferd zijn.

Otherwise MODE is a number which may be followed by one of the following: KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, and so on for G, T, P, E, Z, Y. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on. In this case the corresponding stream will be fully buffered with the buffer size set to MODE bytes.

OPMERKING: Als COMMANDO de buffering van zijn standaard streams aanpast (zoals bijvoorbeeld ’tee’ doet), dan zal dat de overeenkomstige instellingen die zijn gewijzigd door ’stdbuf’ overvleugelen. Ook sommige filters (zoals ’dd’, ’cat’, enzovoort) gebruiken geen streams voor invoer/uitvoer, en worden dus niet beïnvloed door instellingen van ’stdbuf’.

VOORBEELDEN

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ' ' -f1 | uniq
This will immediately display unique entries from access.log

BUGS

On GLIBC platforms, specifying a buffer size, i.e., using fully buffered mode will result in undefined operation.

AUTEUR

Geschreven door Padraig Brady.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf>;
of lokaal via: info '(coreutils) stdbuf invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS