Manpages

НАЗВА

skill, snice — надіслати сигнал або повідомити про стан процесу.

КОРОТКИЙ ОПИС

snice [нова пріоритетність] [параметри] вираз
snice
[нова пріоритетність] [параметри] вираз

ОПИС

Ці програми є застарілими і непридатними до портування. Синтаксис відповідних команд є погано визначеним. Вам варто користуватися замість них програмами killall, pkill та pgrep.

Типовим сигналом для skill є TERM. Скористайтеся -l або -L для отримання списку сигналів. Зокрема, корисними сигналами є HUP, INT, KILL, STOP, CONT та 0. Інші сигнали може бути вказано у три способи: -9 -SIGKILL -KILL.

Типовим рівнем пріоритетності для snice є +4. Рівням відповідають числа від +20 (найнижчий) до -20 (найвищий). Від’ємними значеннями можуть скористатися лише користувачі з адміністративними правами доступу.

ПАРАМЕТРИ

-f--fast

Швидкий режим. Цей параметр ще не реалізовано.

-i--interactive

Інтерактивний режим. Програма проситиме вас підтвердити кожну дію.

-l--list

Вивести список усіх назв сигналів.

-L--table

Вивести список назв усіх сигналів у форматі таблиці.

-n--no-action

Не виконувати дій. Виконати імітацію подій, які б сталися, але не вносити змін до системи.

-v--verbose

Докладний режим. Виводити пояснення щодо усіх виконуваних дій.

-w--warnings

Увімкнути виведення попереджень. Цей параметри ще не реалізовано.

-h, --help

Вивести текст довідки і завершити роботу.

-V, --version

Показати інформацію щодо версії.

ПАРАМЕТРИ ВИБОРУ ПРОЦЕСУ

Критеріями вибору можуть бути такі значення: terminal, user, pid, command. Наведені нижче параметри може бути використано для забезпечення належної інтерпретації.
-t
, --tty tty

Наступний вираз є терміналом (tty або pty).

-u, --user користувач

Наступний вираз є іменем користувача.

-p, --pid pid

Наступний вираз є ідентифікаційним номером процесу.

-c, --command команда

Наступний вираз є назвою команди.

--ns pid

Встановлювати відповідність процесам, що належать тому самому простору назв, що і pid.

--nslist ns,...

Вивести список просторів назв, які використовуватимуться для обробки з параметром --ns. Можливі простори назв: ipc, mnt, net, pid, user, uts.

СИГНАЛИ

Поведінку сигналів описано на сторінці підручника signal(7).

ПРИКЛАДИ

snice -c seti -c crack +7

+Уповільнити програми seti та crack.

skill -KILL -t /dev/pts/*

Припинити сеанси користувачів на пристроях PTY.

skill -STOP -u viro -u lm -u davem

Припинити роботу трьох користувачів.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

kill(1), kill(2), killall(1), nice(1), pkill(1), renice(1), signal(7)

СТАНДАРТИ

Стандарти не застосовувалися.

АВТОР

albert [AT] users.net">Albert Cahalan написав skill та snice у 1999 році, щоб замінити версії, які не були вільними.

Як надіслати звіт про вади

Про вади, будь ласка, повідомляйте на адресу procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org