Manpages

NAMN

skill, snice — skicka en signal eller rapportera processtatus

SYNOPSIS

skill [signal] [flaggor] uttryck
snice
[ny prioritet] [flaggor] uttryck

BESKRIVNING

Dessa verktyg är föråldrade och oportabla. Kommandosyntaxen är dåligt definierad. Överväg att använda kommandona killall, pkill och pgrep istället.

Standardsignalen för skill är TERM. Använd -l eller -L för att lista tillgängliga signaler. Särskilt användbara signaler inkluderar HUP, INT, KILL, STOP, CONT och 0. Alternativa signaler kan anges på tre sätt: -9 -SIGKILL -KILL.

Standardprioriteten för snice är +4. Prioritetstal går från +20 (långsammast) till -20 (snabbast). Negativa prioritetsvärden är begränsade till administrativa användare.

FLAGGOR

-f--fast

Snabbt läge. Denna flagga har inte implementerats.

-i--interactive

Interaktiv användning. Du kommer få en fråga om att godkänna varje åtgärd.

-l--list

Lista alla signalnamn.

-L--table

Lista alla signalnamn i en trevlig tabell.

-n--no-action

Ingen åtgärd; utför en simulering av de händelser som skulle ske men gör ingen faktisk ändring av systemet.

-v--verbose

Utförlig; förklara vad som görs.

-w--warnings

Aktivera varningar. Denna flagga har inte implementerats.

-h, --help

Visa hjälptext och avsluta.

-V, --version

Visa versionsinformation.

FLAGGOR FÖR VAL AV PROCESS

Urvalskriterier kan vara: terminal, användare, pid, kommando. Flaggorna nedan kan användas för att säkerställa rätt tolkning.
-t
, --tty tty

Nästa uttryck är en terminal (tty eller pty).

-u, --user användare

Nästa uttryck är ett användarnamn.

-p, --pid pid

Nästa uttryck är ett process-ID-nummer.

-c, --command kommando

Nästa uttryck är ett kommandonamn.

--ns pid

Matcha processerna som tillhör samma namnrymd som pid.

--nslist nr,

lista vilka namnrymder som skall beaktas av flaggan --ns. Tillgängliga namnrymder: ipc, mnt, net, pid, user, uts.

SIGNALER

Beteendet hos signaler förklaras i manualsidan signal(7).

EXEMPEL

snice -c seti -c crack +7

+Sakta ner kommandona seti och crack.

skill -KILL -t /dev/pts/*

Döda användare på PTY-enheter.

skill -STOP -u viro -u lm -u davem

Stoppa tre användare.

SE ÄVEN

kill(1), kill(2), killall(1), nice(1), pkill(1), renice(1), signal(7)

STANDARDER

Inga standarder är tillämpliga.

UPPHOVSMAN

albert [AT] users.net">Albert Cahalan skrev skill och snice 1999 som en ersättning för en ofri version.

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv [AT] listor.se">tp-sv [AT] listor.se