Manpages

NAAM

sigreturn − keer terug van een signaal behandelaar en maak het stapel-kader {"stack frame"} schoon.

OVERZICHT

int sigreturn(unsigned long __unused);

BESCHRIJVING

Wanneer de Linux kernel een stapel kader voor een signaal behandelaar maakt, wordt een aanroep naar sigreturn ingelast in het stapel kader zodat de signaal behandelaar sigreturn zal aanroepen bij terugkeren. Deze ingevoegde aanroep naar sigreturn schoont de stapel op zodat het proces kan herstarten van waar het werd onderbroken door het signaal.

TERUGGEEF WAARDE

sigreturn keert nooit terug.

WAARSCHUWING

De sigreturn aanroep wordt gebruikt door de kernel om signaal behandelaars te verwerkelijken. Het zou nooit direct aangeroepen moeten worden. Nog erger, het precieze gebruik van het __unused argument verschilt afhankelijk van de architectuur.

VOLDOET AAN

sigreturn is eigen aan Linux en zou niet gebruikt moeten worden in programma’s die overdraagbaar bedoeld zijn.

BESTANDEN

/usr/src/linux/arch/i386/kernel/signal.c
/usr/src/linux/arch/alpha/kernel/entry.S

ZIE OOK

kill(2) {vermoord}, signal(2) {signaal}, signal(7) {signaal}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: sigreturn.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS