Manpages

JMÉNO

sigreturn − návrat z obsluhy signálu a úklid zásobníku

SYNTAXE

int sigreturn(unsigned long __unused);

POPIS

Když jádro Linuxu vytváří v zásobníku strukturu pro obsluhu signálu, přidá do něj volání sigreturn , takže obslužná rutina zavolá při návratu sigreturn . Toto volání sigreturn vrátí zásobník do původního stavu, takže proces může pokračovat v místě, kde byl přerušen signálem.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Volání funkce sigreturn se nikdy nevrací.

UPOZORNĚNÍ

Systémové volání sigreturn je používáno jádrem Linuxu pro implementaci obsluhy signálů. Nikdy by nemělo být voláno přímo z programu. Použití parametru __unused je navíc závislé na hardwarové architektuře.

SPLŇUJE STANDARDY

Volání sigreturn je specifické pro Linux a nemělo by být používáno v přenositelných programech.

SOUBORY

/usr/src/linux/arch/i386/kernel/signal.c
/usr/src/linux/arch/alpha/kernel/entry.S

DALŠÍ INFORMACE

kill(2), signal(2), signal(7)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

COMMENTS