Manpages

NAZWA

sigblock, siggetmask, sigsetmask, sigmask − operacje na masce sygnałów

SKŁADNIA

#include <signal.h>

int sigblock(int mask);

int siggetmask(void);

int sigsetmask(int mask);

int sigmask(int signum);

OPIS

Interfejs ten jest przedawniony przez sigprocmask(2).

Wywołanie systemowe sigblock dodaje przekazane w masce mask sygnały do zestawu obecnie blokowanych sygnałów (które nie mogą być dostarczone).

Wywołanie sigsetmask zamienia ten zestaw całkowicie nowym zestawem, podanym jako maska mask. Sygnały są blokowane jeśli odpowiadający im bit maski mask jest jedynką.

Zestaw aktualnie blokowanych sygnałów można uzyskać za pomocą siggetmask.

Udostępnia się makro sigmask, konstruujące maskę dla podanego w signum sygnału.

WARTOŚĆ ZWRACANA

siggetmask zwraca bieżący zestaw maskowanych sygnałów.

sigsetmask i sigblock zwracają poprzedni zbiór maskowanych sygnałów.

UWAGI

Prototypy tych funkcji są dostępne tylko jeśli przed włączeniem jakiegokolwiek systemowego pliku nagłówkowego zdefiniowano _BSD_SOURCE.

Nie można blokować sygnałów SIGKILL i SIGSTOP − ograniczenie to jest milcząco wymuszone przez system

ZGODNE Z

4.4BSD. Funkcje te pojawiły się w BSD 4.3 i zostały porzucone. W nowych programach należy korzystać z POSIX-owych metod obsługi sygnałów.

ZOBACZ TAKŻE

kill(2), sigprocmask(2), signal(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.