Manpages

NAZWA

shred - nadpisuje każdy plik aby ukryć jego zawartość i opcjonalnie usuwa go

SKŁADNIA

shred [OPCJA]... PLIK...

OPIS

Wielokrotnie nadpisuje podane PLIK(I), w celu utrudnienia odzyskania jego zawartości, nawet przy użyciu bardzo drogich urządzeń do odzyskiwania danych

Jeśli jako PLIK podano -, zamazuje standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-f
, --force

zmienia uprawnienia aby umożliwić zapis, jeśli to konieczne

-n, --iterations=N

nadpisuje plik N razy zamiast domyślnych trzech

--random-source=PLIK

pozyskuje dane losowe z PLIKU

-s, --size=N

zamazuje daną liczbę bajtów (akceptowane są przyrostki K, M, G itp.)

-u

deallocate and remove file after overwriting

--remove[=JAK]

jak -u, lecz umożliwia wybranie JAK usunąć; zob. niżej

-v, --verbose

pokazuje postęp

-x, --exact

nie zaokrągla rozmiarów plików do kolejnego pełnego bloku; jest to domyślne ustawienia dla wszystkich plików poza zwykłymi

-z, --zero

dodaje końcowe nadpisywanie zerami, aby ukryć użycie zamazywania

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Usuwa PLIK(I) tylko jeśli użyto opcji --remove (-u). Nie jest to ustawienie domyślne, gdyż program często działa na plikach urządzeń, takich jak /dev/hda, które z reguły nie powinny być usuwane. Podczas pracy na zwykłych plikach, powinno się zwykle użyć opcji --remove. Opcjonalny argument JAK wskazuje jak usunąć wpis katalogu: unlink => użyje standardowego wywołania unlink. wipe => dodatkowo ukryje bajty w nazwie. wipesync => dodatkowo wykona sync po każdym ukrytym bajcie zapisanym na dysk. Domyślnym trybem jest wipesync, ale może być on powolny.

CAUTION: shred assumes the file system and hardware overwrite data in place. Although this is common, many platforms operate otherwise. Also, backups and mirrors may contain unremovable copies that will let a shredded file be recovered later. See the GNU coreutils manual for details.

AUTOR

Napisane przez Colina Plumba.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/shred>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) shred invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS